21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er nå åpnet for søkning til årets Novemberutstilling i Drammen Museum. (Foto: Rune Guneriussen)

Nå kan du sende inn arbeider til Novemberutstillingen i Drammen

Novemberutstillingen arrangeres av Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) i samarbeid med Drammens Museum. Alle som er bosatt i, eller har tilknytning til det som tidligere het Buskerud, kan sende inn arbeider. Nå er søknadsportalen åpnet.
Annonse

Utstillingen blir juryert av styremedlemmer i BBK, pluss to eksterne jurymedlemmer utnevnt av styret.

Søknad til Novemberutstillingen foregår i to omganger, først ved digital innsending via e-post, deretter, for de som går videre, ved innlevering av verk til 2. juryering. De som blir antatt etter 2. juryering må være forberedt på å levere en liten tekst som beskriver verket, til hjelp for kunstformidlerne på museet. Det gis ikke begrunnelse for avslag.

Annonse

Juryen i år består av: Kari Anne Helleberg Bahri (juryleder), Yola Tsolis, Håvard S. Johansen, Per Hess og Susanne Kathlen Mader. Søknadsfristen for innsendelse til 1. juryering er 3. oktober.

Utstillingen holdes i Drammens Museums lokaler, Lychepaviljongen etter gjeldende smittevernregler.

På åpningen utdeles prisen «Årets mest markante verk» og «Årets debutant».

Begge prisene juryeres av NBKs nasjonale jury.

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Utstillingen er støttet av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Noen nøkkeldatoer for Novemberutstillingen 2021:

03.10.21 Frist for digital innlevering til 1. juryering
27.10.21 Innlevering av verk til 2. juryering kl. 15-18
03.11.21 Utlevering refuserte arbeider kl. 15-18
17.11.21 Åpning av novemberutstillingen kl. 19
04.01.22 Utlevering av antatte verker kl. 15-18

Søknadskriterier

• Du må ha tilknytning til det som tidligere het Buskerud. Tilknytning innebærer at du oppfyller ett av følgende kriterier:

– Født og oppvokst i Buskerud eller
– Studerer i Buskerud eller
– Bosatt i Buskerud eller
– Er medlem av BBK

• Arbeidene som leveres inn skal være produsert i løpet av de to siste årene og ikke ha blitt vist tidligere i vårt distrikt.

• Du kan levere inntil tre arbeider. Ved tredimensjonale arbeider kan du legge ved to detaljbilder pr. arbeid.

Se flere opplysninger om hvordan du søker på BBK’s hjemmeside: https://www.bbkunst.no

Del:
Annonse