2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok onsdag kveld at det fortsatt skal være ungdomsskoletrinn i Skotselv, men at det skal være mulig for elever å søke seg til HUS under spesielle forhold.

Måtte svelge kameler for å gå for fortsatt ungdomsskole i Skotselv

- Det å være folkevalgt handler noen ganger om å svelge kameler og det har jeg gjort i denne saken. Men noe oppgulp skal det jo komma. Og jeg er ikke noe offer for en partipisk i denne saken. Jeg bøyer av for de gode argumentene som er for å beholde ungdomsskolen i Skotselv.
Annonse

Det sa Arbeiderpartiets Anne Hov Hilleren i onsdagens kommunestyre da saken om Skotselv ungdomsskoles skjebne skulle opp til endelig behandling. Hun var nemlig ikke overbevist om at det var behov for tre ungdomsskoler i kommunen.

På vårparten i fjor kom det såkalte «Oppgaveutvalget» med sin skolebehovsplan som konkluderte med at ungdomstrinnet i Skotselv burde flyttes til Hokksund. Men det var ikke kommunestyret uten videre enig i og vedtok på høsten i fjor at dette var et spørsmål de ville ha opp som egen sak.

Annonse

Etter flere runder i byråkratiet var dagen kommet i dag for en endelig avgjørelse i kommunestyret. Og det ble som ventet og varslet et enstemmig vedtak om å beholde ungdomsskolen i Skotselv. Men det skjedde altså ikke uten sverdslag.

Ville flytte – så vente
Kommunedirektør Trude Andresen gikk opprinnelig inn for en flytting av ungdomstrinnet med begrunnelse om at det blir et bedre og mer variert læringstilbud på Hokksund ungdomsskole (HUS). Men ettersom en flytting vil utløse kostnader ved HUS som ingen synes å ha oversikt over, ville hun vente til nødvendige investeringen kunne iverksettes.

Problemstillingene ble reist mye takket være Andreas Størdal (V) som tidligere i prosessen rettet en rekke spørsmål til kommuneledelsen om kostnader og plassbehov for å nevne noe.

Saken har vært behandlet i alle råd og komiteer som finnes i kommunen, men det var i siste formannskapsmøte at Kim Mogen Myhre (SP) kom med et forslag som vekket bekymring hos flere.

Det gikk ut på at kommunedirektøren skulle komme tilbake med en sak om hvordan kommunen enkelt kunne imøtekomme eventuelle ønsker fra elevene i Skotselv om å bytte skole.

Ettersom det er delte meninger i Skotselv om ungdomsskole eller ikke, fryktet blant andre Kjell E. Grønbeck (KrF) at dette «frie skolevalget» ville bli en utfordring dersom flere av elevene ville flytte til HUS.

Flere hadde ordet til denne saken. En av dem var Morten Lystad fra AP. Han mente dette var en «illeluktende sak» som hadde ligget i lufta i tre år. Han mente saken hadde ført til stor frustrasjon hos innbyggerne og tidvis sinne, men var glad for at saken endelig kunne avgjøres og at de ble ferdige med saken.

Lystad mente også at denne langdryge prosessen var bortkastet tid og penger og at administrasjonen burde får slike saker unna raskere.

Adrian Tollefsen (H) sa dette var en sak det fortsatt hersket uenighet om internt i partiet, men at de ville gå for å bevare ungdomstrinnet i Skotselv. Han støttet også forslaget fra Kim Mogen Myhre og kalte det en sikkerhetsventil for elever som trengte å komme seg til et annet miljø. Også fungerende ordfører Bente Skårdal Kleven understreket viktigheten av dette.

Del:
Annonse