24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Medietilsynets undersøkelser viser at en ganske høy andel av befolkningen er bekymret for at de legger igjen digitale spor, og at en del synes det er vanskelig å avsløre hva som er en falsk nyhet. (Foto Medietilsynet)

KRONIKK: Få hjelp til å bli tryggere på nett

Synes du det er vanskelig å finne ut om en nyhet på internett er falsk? Er det skremmende at nettsider samler inn informasjon om hva du gjør på nett?
Annonse

Som Medietilsynet, mener FN det er viktig å inkludere eldre i samfunnsdebatten, også den digitale – og har derfor valgt digitalisering som tema for årets internasjonale dag for eldre fredag 1. oktober.

Du er ikke alene om å synes det er vanskelig å håndtere ting på nett. I Medietilsynets undersøkelser ser vi at en ganske høy andel av befolkningen er bekymret for at de legger igjen digitale spor, og at en del synes det er vanskelig å avsløre hva som er en falsk nyhet.

Annonse

Godt voksne har, gjennom sin lange livserfaring, mye kunnskap om samfunnet, journalistikk og de tradisjonelle mediene som TV, radio og avis. Det er et veldig godt grunnlag. Men undersøkelsene våre viser at seniorer ofte har større problemer enn andre med å avsløre hva som er en falsk nyhet. Kun én av ti i gruppa over 80 år synes det er enkelt å håndtere desinformasjon og falske nyheter.

Dette kan resultere i at eldre enten deler usanne saker og på den måten bidrar til spredning av uriktig informasjon, eller ikke tør å delta på den digitale arenaen i det hele tatt. Begge deler er uheldig.

Et demokratisk problem at folk ikke tør å være på nett
Utviklingen i USA og andre land har vist oss hvordan demokratiet kan utfordres gjennom aktiv spredning av falske nyheter. Tilliten mellom folk, til mediene og til politikerne settes på prøve når usanne nyheter blir spredd.

Samtidig er det et demokratisk problem hvis mange ikke tør å være på nett. Når stadig mer av den offentlige samtalen skjer digitalt, må vi gjøre det vi kan for å hindre at en stor gruppe mennesker havner utenfor den digitale arenaen.

Det mener også FN, som har valgt «digital rettferdighet for alle aldre» som tema for årets internasjonale dag for eldre den 1. oktober. Temaet er valgt fordi det er viktig at eldre får tilgang til og inkluderes i den digitale sfæren, slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Prøv ut Medietilsynets «seniorskole»
Medietilsynet har derfor laget en «seniorskole», som skal bidra til å gjøre deg som er usikker når du bruker internett og Facebook eller andre sosiale medier, tryggere. Seniorskolen består av et undervisningshefte og et foredrag, og finnes gratis på Medietilsynets nettsider. Om du ikke er på nett og kan finne det der, kan du kontakte organisasjonen Seniornett, som vi har samarbeidet med i utformingen av materiellet.

Seniorskolen gir tips og råd både om falske nyheter og persontilpasset innhold på nett. Seniornett planlegger å ha kurskvelder rundt om i landet der de har lokalforeninger, så der er det mulig å melde seg på når det arrangeres i nærheten av der du bor.

Felles kampanje om desinformasjon og falske nyheter
Det er en viktig del av Medietilsynets samfunnsoppdrag å sørge for at mediebrukere i Norge har den kompetansen de trenger for å kunne navigere både aktivt og trygt i et stadig mer komplekst medielandskap.

I sommer og høst har vi i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Faktisk og Landslaget for lokalaviser (LLA), derfor gjennomført kampanjen «Stopp. Tenk. Sjekk.». Målet med kampanjen er å øke folks kunnskap om desinformasjon og falske medier, og gi konkrete tips til hvordan dette kan håndteres. Seniorskolen er en annen del av denne satsingen.

Kritisk medieforståelse er en livsviktig kompetanse
Under koronapandemien er det publisert mange falske nyheter. I Iran ble det for eksempel spredd en falsk nyhet om at metanol kan rense fordøyelsessystemet for koronaviruset. Det førte til at hundrevis av iranere drakk sprit med det giftige stoffet metanol. Nærmere 300 døde og 1.000 ble syke etter dette falske rådet.

Det forteller hvor viktig det er å lære seg teknikker for å skille falskt fra ekte. Vi håper du blir med på skolebenken, og vil delta på denne dugnaden for demokratiet.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

Del:
Annonse