25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skal tilby kurs i fallteknikk: Se alle navnene i bunnen av saken. (Foto: Øvre Eiker Idrettsråd)

Stiftelsespenger skal bidra til å kurse eldre i bedre fallteknikk

Øvre Eiker idrettsråd har fått langt over en halv million kroner fra DAM-stiftelsen til å kunne kurse eldre i fallteknikk. Det kan forhindre skader og langvarig sykdom og er et etterlengtet tilbud.
Annonse

Prosjektet er forankret i Viken Idrettskrets og Øvre Eiker Idrettsråd strategi om livslang trening og aktivitet hele livet. Tildelingen er en av to tildelinger på totalt 840.000 Øvre Eiker idrettsråd har fått denne høsten gjennom DAM-stiftelsen sin utlysning «Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre».

Midlene er tildelt Øvre Eiker idrettsråd fra Norges Idrettsforbund og Olympiske komite som har stått som ansvarlige for søknadene som Idrettsrådet har sendt inn.

Annonse

Rådet har fått to tildelinger: 290.000 til All-idrettstilbud for eldre over 65 år. Dette tilbudet starter opp allerede i høst og er i samråd med Vestfossen Idrettsforening og Hokksund Turn.

– Det er flott å se at vi har en breddeklubb med lang erfaring innen all-idrett for yngre målgrupper som Vestfossen og en spesialklubb med et topp moderne anlegg som Hokksund turn og at de ønsker å samarbeide om et helhetlig tilbud, sier leder i Øvre Eiker idrettsråd, Hanne Lyngaas.

Etterspurt tilbud
Et slikt tilbud har vært etterspurt i rådet for eldre i Øvre Eiker kommune og er formidlet til to av kommunens pensjonistforeninger. Gleden og forventningen var til å ta og føle på når tildelingen ble kjent og at et slikt tilbud kom på plass.

Øvre Eiker idrettsråd fikk i våres tildelt 80-000 kroner fra kommunen gjennom skjønnsbasert tilskudd og dette var egenkapitalen som la grunnlag for videre søknad om ekstra midler til et slikt tilbud gjennom DAM-stiftelsen.

Den andre tildelingen som Idrettsrådet har fått tildelt er på 550.000 kroner og til er praktisk fallteknikk treningskurs for eldre over 65 år. Kurset er inspirert og videreutviklet etter inspirasjon fra Sykehuset i Levanger sitt prosjekt om falltrening i samarbeid med Levanger Judoklubb for eldre med oppstart i 2018. Fokus på praktisk mengdetrening innen fallteknikktrening startet opprinnelig opp og ble utviklet av det Svenske Judoforbundet.

Kurset som Øvre Eiker idrettsråd skal i gang med inneholder praktisk fallteknikk trening, balansetrening råd og tips om innredning i egen bolig. Leder i Øvre Eiker idrettsråd, Hanne Lyngaas, er stolt, spent og veldig glad over å ha fått tillit til å starte opp disse prosjektene i Øvre Eiker.

– Vi er et lite ulønnet idrettsråd som beveger oss ut i nytt terreng med aktivitet og innovative aktivitetstilbud for en målgruppe vi normalt ikke har hatt stort fokus på i rådet før. Vi er glade for å kunne tilby spennende tilbud for i tiden framover med disse økonomiske midlene for å øke aktiviteten og beholde livskvalitet og helse også for eldre innbyggere i kommunen vår, sier hun.

Forebyggende trening er viktig
Forebyggende trening er et kjent begrep i idretten blant mange idrettsgrener. I samfunnet vårt i dag ligger det forventninger om at vi skal inneha ferdigheter som det å kunne svømme og sykle i skolestartalder i Norge.

Men det er ingen bevissthet eller forventning i samfunnet vårt i dag at når vi beveger seg inn i 60-års alderen, er det viktig at du lærer kroppen din hvordan den skal reagere når du faller. Vi hører ofte om kosthold, den daglige turen og viktigheten av balanse og bevegelighetstrening.

Praktisk trening i hvordan vi skal falle og lære kroppen og reagere riktig, er en viktig investering i livet vi ikke tenker over før vi har vært uheldig og kanskje fått varig redusert helse og livskvalitet etter et fall.

Øvre Eiker kommune er udelt positive til satsningen som Øvre Eiker idrettsråd legger opp til og til å delta i samarbeidet og øke den individuelle praktiske kunnskapen om fallteknikk, balansetrening og tips om innredning av eget hjem for innbyggere i Øvre Eiker kommune.

– Idrettsrådets satsning i dette prosjektet er helt i tråd med kommunens arbeid med folkehelse og vårt mål om at eldre skal kunne leve selvstendige liv så lenge som mulig. For å møte framtidige utfordringer er slike samarbeidsprosjekter mellom kommunen og frivilligheten helt nødvendig, og vi er glade for at Idrettsrådet her går foran med et nyskapende prosjekt, sier Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker kommune.

Øvre Eiker idrettsråd har satt sammen en sterkt tverrfaglig ressursgruppe bestående av Tormod Brenden, medlem i idrettsrådet, Hokksund Turn, Idrettskonsulent i Øvre Eiker kommune, Gry Fredriksen, leder av trivsel og mestrings senteret Gry Cora Christensen Nordahl og Eivind Molven, pensjonert tidligere fastlege i Øvre Eiker.

– Videre opprettet vi kontakt med Norges Judoforbund før vi sendte inn søknaden og derfra har vi fått med oss leder i Lier Judoklubb, Pål Herlofsen som skal utdanne instruktørene våre og være faglig støttespiller i prosjektet, sier Lyngaas.

En av medlemsforeningen har en topp moderne turnhall i kommunen vår som vi ønsker å tilby kursene. Hallen ligger sentralt til på Loesmoen med enkel tilgang og gode parkeringsmuligheter.

Idar Øsebak, nestleder av Hokksund Turn sier at de i Hokksund turn syntes det er flott at deres turnhall kan benyttes som en arena for et slikt meningsfullt kurstilbud.

– I Hokksundhallen har vi gode fasiliteter for sosial omgang i etterkant av kurset slik at alt ligger til rette for en møteplass i et miljø som gir inspirasjon til videre økt fysisk aktivitet og sosial omgang på tvers av generasjoner, sier han.

– Vi har litt skrekkblandet fryd over den muligheten vi har fått og har et sterkt ønske om at disse kursene er noe vi ønsker skal være et varig tilbud vår i mange år framover. De neste månedene skal vi ansette kursledere som skal læres opp og ferdigstille kurs og informasjonsmateriell, sikre god samhandling med kommunen og ferdigstille arbeidet som står igjen før oppstart, sier Hanne Lyngaas.

Det første kurset vil starte opp i februar 2022 og gå over seks uker med kurs to dager i uken. Slik det ser ut til i dag vil de kunne ta imot 25 personer på hvert kurs. Idrettsrådet satser på å kunne åpne for påmeldingen av kursene før jul, slik at du kan sikre deg en plass når de starter opp på nyåret.

Idrettsrådet har også valgt å holde kursene åpne for pårørende utenfor aldersgruppen som er 65 år for å inkludere andre som ønsker seg denne kunnskapen. Tilbudet er også åpent for deltakere bosatt utenfor Øvre Eiker, som for eksempel i Drammen, Modum og Kongsberg.

– Selv blir dette julegaven i år til mine egne foreldre som er bosatt i Drammen, sier Hanne Lyngaas.

Bildetekst:

Skal tilby kurs i fallteknikk: Gry Cora Christensen Nordahl, tjenesteleder for trivsel og mestrings senteret i Øvre Eiker kommune, Steinar Karlsen, leder i Eldrerådet, Pål Brattensborg, Hokksundhallen AS, Pål Herlofsen, leder av Lier Judoklubb og Tormod Brenden, sekretær i Øvre Eiker idrettsråd.

Foran fra Venstre: Gry Fredriksen, idrettskonsulent Øvre Eiker kommune, Knut Kvale, ordfører i Øvre Eiker, Hanne Lyngaas, prosjektleder og leder i Øvre Eiker idrettsråd og Anette Solbakken, leder fra Vestfossen Idrettsforening. Eivind Molven, pensjonert fastlege i Øvre Eiker kommune var ikke tilstede når bilde ble tatt.

Del:
Annonse