21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Huseiernes distriktsleder i Buskerud Sør, Knut Weltz, sier husholdningene må belage seg på stadig høyere kostnader ved å bo.

Her er de dyreste kommunene i Buskerud – Lier på topp

Det blir mye dyrere å bo i årene fremover. På landsbasis vil bokostnadene trolig øke med 35 prosent fra 2020 til 2024. Det mener i hvert fall Huseiernes landsforbund. I Buskerud er Lier den dyreste kommunen. I Øvre Eiker ventes kostnadene å stige med 11,5 prosent på ett år.
Annonse

Det er store forskjeller på hvor mye det koster å eie og bo i egen bolig her til lands.

I Buskerud er det Lier som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 111.004 kroner i 2021, viser prognosene. Dette er en økning på 7,6 prosent fra 2020.

Annonse

I Buskerud er det Nore og Uvdal som har de laveste bokostnadene i 2021 for en enebolig på 120 kvadratmeter på 89.303 kroner.

Det er en forskjell på hele 21.702 kroner mellom den dyreste og den billigste kommunen i Buskerud.

I 2024 viser prognosene at bokostnadene i Lier er på 141.461 kroner. Det er en oppgang på 37,1 prosent sammenlignet med 2020.

Sjekk din kommune her: www.huseierne.no/bokostnad

Blir dyrere å bo
Huseiernes Bokostnadsindeks viser at du kommer til å bruke stadig mer av inntekten din på å bo. Bokostnadsindeksen, som er laget av analysemiljøet Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Huseierne, gir også prognoser for bokostnadene frem til 2024.

-Vi er opptatt av å peke på de største utfordringene fremover. Det er ikke nødvendigvis inngangsbilletten i boligmarkedet, men kostnaden ved å bo i eget hjem som kommer til å øke som resultat av at vi må tilpasse boligene våre til en annen klimahverdag, sier Knut Weltz, distriktsleder for Huseierne i Buskerud.

– Vi vet det er stor interesse for temaet. Derfor har vi laget et verktøy på våre hjemmesider hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene, sier han.

Bokostnadene inkluderer:
• Eiendomsskatt• Kommunale gebyrer• Energikostnader• Rentekostnader• Forsikring• Vedlikeholdskostnader

– Stans den galopperende veksten i vanlige folks bokostnader
For en standard enebolig på 120 kvadratmeter summerer bokostnadene seg på landsbasis til 136.992 kroner i 2024. Til sammenligning var samlede bokostnader 101.389 kroner i 2020.

Det vil si en økning med 35 prosent fra 2020 til 2024. Justert for prisvekst øker bokostnadene med 24 prosent fra 2020 til 2024.

– Nå må politikerne stanse den galopperende veksten i vanlige folks bokostnader. Vi i Huseierne skal fortsette å følge kostnadsutviklingen over tid, og indeksen er et effektivt virkemiddel for å sammenligne hvordan bokostnadene utvikler seg i forhold til både pris- og inntektsvekst ellers i samfunnet, sier Knut Weltz i Huseierne.

Høyere rente- og energikostnader
Rentekostnadene og energikostnadene er det som kommer til å øke mest med henholdsvis 55 og 46 prosent. Ifølge prognosene kommer energikostnadene til å bli så mye som 83 prosent høyere i 2021 sammenlignet med 2020. Oppgangen i 2021 kommer av en kraftig økning i kraftprisene. Det er ventet at de samlede energikostnadene vil være på sitt høyeste nivå siden Samfunnsøkonomisk Analyse laget Bokostnadsindeksen for første gang i 2010.

– Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig som den ventede økningen i de markedsbestemte bokostnadene øker, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling, sier Knut Weltz i Huseierne.

Bokostnader i kommuner i 2021
Gjennomsnittlige bokostnader i kroner for en enebolig i på 120 m2.

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2021. Tallene fra SSB, Finans Norge, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Del:
Annonse