28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

VIF-medlemmer og andre kan fra neste uke handle utstyr og forbruksmateriell i sin egen klubbutikk på Strandajordet. (Foto: Anette H. Solbakken)

VIF går nye veier for å tilrettelegge for medlemmene

Vestfossen Idrettsforening jobber for å legge best mulig til rette for sine medlemmer og i den forbindelse vil de åpne en Klubb-shop i RVS parken den 13. oktober kl. 17.00 til 20.30 i samarbeid med sin nye utstyrsleverandør.
Annonse

– I forbindelse med åpningen vil det, som en markering, bli enkel bevertning og utdeling av klubb-rekvisitter, dog i et begrenset omfang, sier Bjørn Hoen i klubben.

Klubb-shopen, som vil ha navnet «VIF Shop’n», skal i innledningen holde åpent to ganger to timer i uken, og skal tilby medlemmene prøving og kjøp av klubbens utstyrskolleksjon, samt tilby et bredt spekter av sportsutstyr til medlemmene.

Annonse

– Handel vil, med unntak av «forbruksvarer» som shorts, strømper eller lignende bli gjennomført som netthandel. Medlemmer bestiller, betaler og får varene tilsendt i posten eller levert ut fra VIF-Shop basert på tilsagn via SMS. Altså pengefri handel.

– Butikken vil være betjent av ungdommer fra klubben som vil bli gitt opplæring i bruk av nettportalen, sier Hoen.

I første fase vil klubbens største bruker være håndballen, som nå skal i gang med sesongen sin. Deretter følger fotballen på sen vinter og tidlig vår, hvoretter det skal legges opp til at all-idretten kan gis en mulighet for rimelig uniformering.

Det vil også være mulig for klubbens lokale sponsorer å kjøpe representasjonstøy gjennom Shop’n, både til idrett, arbeid og fest.

– Vi gleder oss til å kunne gjøre innkjøp i våre egne klubblokaler og håper at VIF-Shop’n blir sentral for utvikling av miljø og klubbledelsen, sier Bjørn Hoen.

Del:
Annonse