17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stortingets presidentskap for 2021-2022 – f.v. Nils T. Bjørke (SP), Ingrid Fiskaa (SV), Eva Kristin Hansen (AP), Sverre Myrli (AP), Morten Wold (FrP) og Svein Harberg (H). (Foto: Morten Brakestad)

Det 166. storting er konstituert – Morten Wold gjenvalg til visepresident

Stortingets konstituerende møte ble avholdt lørdag 9. oktober. Her ble Eva Kristin Hansen (A) valgt til stortingspresident. Morten Wold fra Modum er valgt til 3. visepresident.
Annonse

Med seg i presidentskapet har hun: Svein Harberg (H), første visepresident, Nils T. Bjørke (SP), andre visepresident, Morten Wold (FrP), tredje visepresident, Sverre Myrli (A), fjerde visepresident og Ingrid Fiskaa (SV), femte visepresident.

En stor tillitserklæring
– Det er en stor tillitserklæring å bli valgt til president. Nå ser jeg frem til oppgaven med å lede arbeidet i Stortinget sammen med resten av presidentskapet», sier Eva Kristin Hansen.

Annonse

– For meg blir det viktig å bygge tillit til Stortinget i befolkningen. Jeg forstår at den siste tids saker har bidratt til å svekke den. Det er allerede satt i gang et arbeid med å gå gjennom prosesser når det gjelder innretningen av pendlerboliger, fratredelsesytelser og etterlønn samt en helhetlig skatterevisjon. En av presidentskapets viktigste oppgaver nå blir å ferdigstille dette arbeidet», sier den nyvalgte stortingspresidenten.

Sekretærer valgt
I det konstituerende møtet ble det også valgt sekretær og visesekretær før presidenten kunne erklære det 166. storting lovlig konstituert, og deretter gi H. M. Kongen melding om dette.

Stortinget valgte Åse Kristin Bakke Ask (A) som sekretær og Turid Kristensen (H) som visesekretær.

Med valg av presidentskap og sekretærer er Stortinget klart til å gå i gang med det politiske arbeidet. Men før forhandlingene starter, er det høytidelig åpning mandag 11. oktober.

Eva Kristin Hansen er Norges tredje kvinnelige stortingspresident. Kirsti Kolle Grøndahl (A) var stortingspresident fra 1993 til 2001. Tone Wilhelmsen Trøen (H) var stortingspresident fra 2018 til 2021.

Del:
Annonse