24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra samferdsel til helsepolitikk for Bård Hoksrud (t.v.) og Morten Wold. Her under et besøk på T.H. Liens Turistbusser i Hokksund i mail.

Skal følge med på regjeringens løfter om bedre helsepolitikk

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i dag valgt sine medlemmer til Stortingets helse- og omsorgskomite. Bård Hoksrud (Telemark) og Morten Wold (Buskerud) fikk vervene.
Annonse

– Jeg er både stolt og ydmyk over at partiet har valgt akkurat meg til å ha ansvar for FrPs helsepolitikk. Helsepolitikk er noe som berører alle og er et av de aller viktigste politikkområdene for Fremskrittspartiet, sier Bård Hoksrud.

Han er mest kjent som en representant for bilister, vannskutere og veibygging i dette landet, men skal nå altså fronten helsepolitikken til FrP sammen med Morten Wold.

Annonse

– Vi har et helsevesen i verdensklasse og mange utrolig flinke helsearbeidere. Likevel er det områder som har store utfordringer, og disse vil jeg ta tak i som medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite, legger Hoksrud til.

– Vi har et godkjenningssystem av medisiner som er så tungrodd at folk lider unødvendig og dør mens de venter på at disse skal bli godkjent, mens pasienter i våre naboland får de samme medisinene dekket av det offentlige, sier Morten Wold.

– Det er en stor utfordring at det er stort underskudd på helsepersonell i Norge, og landet vårt har gjort seg helt avhengig av at andre land utdanner nok personell. Det er umoralsk for et rikt land som Norge. Spesielt når vi vet at andre land også har et stort behov for helsepersonell, sier Hoksrud.

– På mange av områdene hvor det er store utfordringer i helsepolitikken, har regjeringen lovet veldig mye. Vi ser på det som en av våre viktigste oppgaver å sørge for at regjeringen følger opp hva de har lovet og leverer slik at vi fortsatt har et norsk helsevesen i verdensklasse, sier de to, nyvalgte helsepolitikerne for FrP.

Del:
Annonse