14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dette er drapsofrene på Kongsberg onsdag kveld

Politiet har i dag frigitt navnene på ofrene etter onsdagens tragiske hendelse på Kongsberg. Bildene er frigitt etter avtale med pårørende. Etterforskningen pågår for fullt i denne saken.
Annonse

De avdøde etter hendelsen på Kongsberg er nå formelt identifisert og deres pårørende er varslet. Navnene deres er:

– Andréa Meyer, 52 år
– Hanne Merethe Englund, 56 år
– Liv Berit Borge, 75 år
– Gunnar Erling Sauve, 75 år
– Gun Marith Madsen, 78 år.

Annonse

Status i etterforskningen
Etterforskingen pågår fortsatt med full styrke etter onsdagens alvorlige hendelser i Kongsberg, melder politiet nå i ettermiddag.

Etterforskningen skal avdekke alt som skjedde onsdag 13. oktober 2021. Dette gjelder forløpet til handlingen, selve handlingen og det som skjedde i etterkant. Politiets innsats skal evalueres, og dette ønskes velkommen, heter det i en pressemelding.

– Siktedes historikk med politi og helsevesen er noe politiet vil ettergå grundig i tiden som kommer. I dette ligger blant annet når har siktede vært i kontakt med politiet, bekymringsmeldinger, anmeldelser, dommer og straffereaksjoner og vitners opplevelse av han, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

– Vi vil også se på oppførselen i private sammenhenger. Alt dette for å danne oss et best mulig bilde av siktede og det som ledet opp til handlingen onsdag 13. oktober, sier han.

Det er ingenting i politiets etterforskning som tyder på at siktede har samarbeidet med flere om handlingen. Etterforskningen har derimot styrket teorien om at han handlet alene.

Status om siktede
Siktede gjennomgikk en prejudisiell rettspsykiatrisk undersøkelse i starten av 2020. Innholdet og resultatet av denne har politiet ikke anledning til å gå ut med.

– Det har vært skrevet mye om at siktede skal ha konvertert til islam. Blant annet finnes det videoer der han selv hevder dette. Etterforskningen så langt styrker hypotesen om at siktede ikke har gjort dette på en seriøs måte, sier Omholt.

Siktede sitter fortsatt på en lukket og sikker helseinstitusjon. Han er derfor ikke avhørbar der han er nå. Det har tidligere vært gjennomført tre avhør av han; Onsdag kveld, natt til torsdag, og torsdag ettermiddag. Politiet kan ikke gå nærmere inn på hva som har kommet fram i disse avhørene.

Dette er de fem som ble drept av Espen Andersen Bråthen i Kongsberg onsdag kveld. F.v: Andréa Meyer, Gunnar Elling Sauve, Hanne Merethe Englund, Gun Marit Madsen og Liv Berit Borge.


Del:
Annonse