29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

LANGER UT: FrPs Lavrans Kierulf (t.h.) langer ut mot Per Olaf Lundteigen (t.v.) i kjølvannet av regjeringsplattformen og spillet om Viken. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Frykter Viken-oppløsningen stagnerer: – Lundteigen står igjen med buksene nede

FrPs gruppeleder i fylkestinget mener Senterpartiet nå har mye å bevise for å gjennomføre oppløsningen av storfylket - men kan selv bli jokeren for å fullføre reverseringen til Buskerud, Østfold og Akershus.
Annonse

VIKEN: Etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte sin regjeringsplattform forrige uke, er det klart at regjeringa skyver ansvaret for en eventuell oppløsning av Viken over på fylkestinget selv, skriver DRM24.no.

Der SP gikk til valg på en oppløsning straks etter valget, skjedde det åpenbart noe under regjeringsforhandlingene. Eller som partileder Trygve Slagsvold Vedum nå uttaler:

Annonse

– Vi håper at Østfold, Akershus og Buskerud skal gjenoppstå som egne fylker.

Det innebærer ifølge regjeringen at de sammenslåtte fylkene som selv vedtar at de vil bli oppløst, skal få lov til det. Veien dit kan imidlertid bli lang og lunefull for Viken sin del. Og fristen for en oppløsning går ut allerede før sommerferien neste år.

Lundteigen: – Det kunne vært enklere
Senterpartiets mangeårige representant på Buskerudbenken, Per Olaf Lundteigen, sa følgende under valgkampen:

– Vi går ikke inn i noen regjering som ikke forplikter seg til å oppløse Viken.

DRM24 har spurt Lundteigen om han med dette i mente, anser regjeringsplattformen som en full seier i forhold til sitt og Senterpartiets opprinnelige standpunkt.

– Regjeringserklæringa sier at det i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken. Plattformen til fylkesrådet i Viken som det styres etter i dag og som ble undertegna av AP, SP, SV og MDG, da den ble inngått, innebar at det skulle søkes om oppløsning av Viken. Det hadde vært enklere om det hadde stått direkte i regjeringserklæringa at Viken skulle oppløses, slik som det står for Troms og Finnmark, medgir Lundteigen.

Årsaken til denne forskjellen er ifølge Lundteigen blant annet at Troms og Finnmark fylkesting allerede har sendt søknad om oppløsning til den tidligere regjeringen.

FrP: – Senterpartiet har alt å bevise

Lavrans Kierulf (FrP) er ikke videre imponert over hvordan saken er håndtert av den nye regjeringa, og betegner det hele som et spill.

– Det Senterpartiet her har gjort er å dra buksene til Per Olaf Lundteigen skikkelig godt ned på knærne. Han har vært klokkeklar på dette i valgkampen, og har nå alt å bevise, kommenterer Kierulf.

Han fremholder FrPs standpunkt om at hele fylkeskommunen som forvaltningsledd er unødvendig og bør fjernes. Subsidiært ønsker partiet en reversering til de gamle fylkene.

– Hele denne kaosdebatten som pågår om Viken er et bevis i seg selv på at fylkeskommunen er overflødig, sier Kierulf.

Lundteigen er ikke overrasket over utspillet til FrP:

– Lavrans Kierulf bør nå konsentrere seg om å si klart fra om FrP står ved sine valgløfter om å oppløse Viken, når fylkestingene vil bestå fremover.

Koster flesk – staten tar ikke regninga
En ting er hva som er nedfelt i regjeringsplattformen i forhold til å kunne fatte et vedtak. Noe annet er hvem som skal ta regninga dersom man eventuelt kommer dit.

Det er klart at en reversering tilbake til Buskerud, Østfold og Akershus innebærer store omveltninger og enorme utgifter for å reorganisere fylkeskommunen.

Fylket har allerede brukt over 300 millioner kroner på tvangssammenslåing. Mye tilsier at det heller ikke blir billig med en reversering. Det står ingen ting i regjeringsplattformen om at staten tar kostnadene.

– Vi i FrP forventer at regjeringen stiller opp med nødvendige midler, det er helt urealistisk å tro at dette er kostnader som kan dekkes av Viken selv, sier Kierulf.

Per Olaf Lundteigen kan imidlertid love at en oppløsning ikke vil gå på bekostning av økonomien i fylkeskommunen.

– Regjeringa med SP sin finansminister vil sikre fylkeskommunens økonomi når Viken oppløses, sier Lundteigen.

Ikke sikkert flertall for reversering i fylkestinget
Men før vi i det hele tatt kommer dit, må altså fylkestinget selv stable på beina et flertall for å oppløse Viken som fylke, og starte reverseringsprosessen.

I dag er det ikke noe klart flertall for en slik løsning, da Viken-motstanderne AP, SP, SV og Rødt ikke har flertall fylkestinget, skriver Fredrikstad Blad.

Ifølge Lundteigen bør imidlertid flertallet være sikret med støtte fra FrP. Men fylkesordfører Roger Ryberg (AP) ønsker ikke å ta et standpunkt i saken i påvente av en utredningsprosess for å belyse konsekvensene av en oppløsning.

– Vi skal sette i gang en prosess med å få vurdert alt grundig. Det må vi gjøre før en endelig avgjørelse, sier Ryberg til VG.

I tillegg har flere AP-ordførere i Viken den siste uken stilt seg negative til en reversering. Spørsmålet er derfor om et eller flere partier endrer standpunkt i løpet av en ny konsekvensutredning før det skal stemmes på nytt.

Og mens en tvangsoppløsning skal utredes, løper både kostnadene – og tiden. Dersom det skal bli en oppløsning, må nemlig søknaden være sendt innen 1. juli neste år.

– Tiden går veldig fort. Nå ligger det opp til at saken skal opp i januar, og deretter skal ut på høring. Det er et helt urealistisk opplegg fylkesrådet legger opp til, sier Lavrans Kierulf til DRM24.

Lundteigen på sin side tar akkurat det aspektet med knusende ro.

– Det er god tid til å gjennomføre oppløsningsvedtaket innen 1. juli 2022, sier gårdbrukeren fra Vestfossen.

Del:
Annonse