17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det har kun vært én brann med tap av dyreliv i landbruket så langt i år. (Arkivbilde fra Verdal i 2019 – foto Leif Arne Holme)

Gledelig utvikling: Nær nullvisjonen for husdyrbranner i landbruket

Hittil i år er det bare registrert én husdyrbrann i landbruket, og det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som i første halvår 2021. Også antall boligbranner på gårdsbruk er nesten halvert i forhold til i fjor.
Annonse

Den positive utviklingen har nå vart siden 2014 da det ble tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll for landbruksbygg og varmesøkende kamera. Landbrukets brannvernkomité vil gi honnør til bøndene for god innsats, og oppfordrer til å fortsette det gode arbeidet.

Første halvår 2021 ble det registrert 37 branner i driftsbygninger med skade for over 100.000 kroner. Hittil i år er det kun registrert én brann der dyreliv har gått tapt, og i dette tilfellet omkom 100 fasaner. Arnestedet var sikringsskapet, som er en hovedutfordring for branner i landbruket.

Annonse

I første halvår 2021 er det utbetalt 80 millioner i brannerstatning for driftsbygninger. Etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk, har utbetalingene til landbruksbranner falt.

Sammenligner vi utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 100 millioner kroner i året, som tilsvarer 40 prosent nedgang.

Også for bolighus i landbruket er det tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll med bruk av varmesøkende kamera. Det har bidratt til å snu den negative brannutviklingen for boliger.

– Til bøndene vil vi gi honnør for god brannforebyggende innsats. Den positive utviklinga for landbruksbranner gjør av at null-visjonen for husdyrbranner nå kan være innen rekkevidde, sier Pål-Arne Oulie, Styreleder Landbrukets brannvernkomité. (Fotograf Jenserud)

El-relaterte branner er hovedutfordring i landbruket og sikringsskap er klart dominerende som arnested. Derfor har 3-årig brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera vært effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil – før brannen oppstår. Hittil er mer enn 25.000 landbruksbygg kontrollert.

For å redusere antall landbruksbranner ytterligere, jobbes det med å utvikle overvåking direkte i sikringsskapet. Ellers oppfordres bøndene til å fortsette sitt gode arbeid med brannforebygging, der hovedtiltakene er som følger:

• Brannforebyggende el-kontroll: Et tips til bonden er å bistå el-kontrolløren med å belaste det elektriske anlegget med å kjøre i gang kraftkrevende utstyr før det skal bruke varmesøkende kamera. Da sparer el-kontrolløren tid og bonden sikrer at eventuelle tegn på varmgang avsløres.

• Velfungerende brannalarmanlegg: Utfør årskontroll på brannalarmanlegget og skift ut 2G-alarmutringer, da 2G-nettet fases ut i 2025.

• Sertifikat i varme arbeider: Om du benytter vinkelsliper eller sveiseapparat, ta sertifikat i «varme arbeider», og få samtidig øvd på praktisk brannslukking.

Fakta:
Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom 30 aktører blant brann- og bygningsmyndigheter, landbruksorganisasjoner, forsikringsselskaper og leverandør- og varemottakerorganisasjoner i landbruket. Det er satt nullvisjon for tap av liv i landbruksbranner. Besøk vår nettside på www.lbk.no

Del:
Annonse