19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hvor mye vold er det egentlig i samfunnet. Det håper forskere nå å få svar på gjennom å spørre 60.000 nordmenn. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

60.000 i ny undersøkelse: Hvor mye vold er det i Norge?

I høst inviteres 60.000 nordmenn til å dele sine opplevelser av vold og overgrep i den første nasjonale undersøkelsen siden 2013. Hensikten med studien er primært å måle bevegelser i antall voldshendelser, og kartlegge hva slags vold som utøves.
Annonse

– Vi skal blant annet finne ut mer om hvordan problemer med fysisk og psykisk helse kan henge sammen med opplevelser med vold og seksuelle overgrep. Vi skal også se på omfanget av vold mot dyr og nettbasert vold, og kartlegge hva minoritetsstatus har å si for risiko for vold og overgrep, sier Maria Teresa Grønning Dale som leder omfangsstudien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Mer vold under Korona?
Siden forskerne spør hva deltakerne har opplevd det siste året fanges endringer under pandemien opp. Forskerne venter ikke at det samlede omfanget av vold i befolkningen har endret seg radikalt. De har imidlertid en hypotese om at volden som utøves kan ha endret seg.

Annonse

– Det er naturlig å tenke seg at det for eksempel har vært en økning i nettbasert vold, men mindre utelivsvold, forklarer Dale som også påpeker at forskerteamet er interessert i å finne ut hvordan det har vært å søke hjelp under den sosiale nedstengningen.

Har det påvirket tilgang på hjelpetjenester og sosial støtte?

– Svarene vi får ønsker vi å koble til Sykefraværsregisteret hos Nav (FD-Trygd) og data om arbeidsforhold fra Statistisk sentralbyrå. Slik at vi kan se på arbeidslivstilknytning og sykefravær. Vi ønsker også å se på bruk av hjelpeapparat og rettsvesen. Hvilke barrierer folk har for å anmelde og å søke hjelp ønsker vi også kartlegge, sier Dale.

FAKTA:
Det er andre gang NKVTS gjennomfører en landsrepresentativ undersøkelse av vold og overgrep i befolkningen.

Den første omfangstudien fra 2014 viste blant annet at:
• 1 av 10 kvinner hadde vært utsatt for voldtekt
• Halvparten av disse opplevde overgrepet før de fylte 18 år.
• 45,5 prosent av menn og 22.5 prosent av kvinner hadde opplevd grovere vold i løpet av livet.

Studien er en del av voldsprogrammet og er finansiert av er Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidratt.

Del:
Annonse