23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er rekordlav arbeidsledighet i Vest-Viken og tallene er bedre nå enn da pandemien slo til for fullt. (Illustrasjon)

10.550 arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken i oktober

I oktober var 10.550 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 4,1 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 819 færre enn ved utgangen av september.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 5.502 personer registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet, som er på 2,2 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7.007 personer, noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 3.543 registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med utgangen av september, er nå 496 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 8,3 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 386 personer (- 5,2 prosent) den siste måneden.

Annonse

I Øvre Eiker er det nå kun 154 helt ledige og det tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. I oktober ble det 25 færre ledige og sammenlignet med oktober i fjor er det 169 færre ledige nå I tillegg til tallene for helt ledige kommer de på tiltak som er 102 for Øvre Eiker sin del.

Også Drammen har rekordlav arbeidsledighet for tiden med 1.500 personer – tilsvarende 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Her gikk antall ledige ned i oktober med 154 og det er nå 743 færre ledige enn på samme tid i fjor. Drammen har 459 på ulike tiltak og det er 107 flere enn på samme tid i fjor.

Færre delvis ledige
Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. I oktober var 3.543 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 433 personer (- 10,9 prosent) sammenlignet med september. De delvis ledige utgjør nå 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten fortsetter å synke, og det er for første gang færre helt ledige enn da pandemien startet, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I februar 2020 var det 5.531 (2,2 prosent) helt ledige i Vest-Viken. Nå i oktober er det til sammenligning 5.502 (2,1 prosent) helt ledige.

Speilberg legger til at det dessverre fortsatt er mange delvis ledige, selv om også denne gruppen blir mindre for hver måned.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med september har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i de fleste yrkesgrupper. I jordbruk, skogbruk og fiske er det imidlertid en liten økning i ledigheten på 14 personer (+ 22,2 prosent).

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen reiseliv og transport med 92 personer (- 14,3 prosent), butikk- og salgsarbeid med 54 personer (- 8,1 prosent), kontorarbeid med 43 personer (- 7,9 prosent) og barne- og ungdomsarbeid med 42 personer (- 16,2 prosent) og ingeniør og ikt-fag med 40 personer (- 9,9 prosent).

Serviceyrker og annet arbeid er yrkesgruppen med flest ledige i Vest-Viken, med 647 helt ledige personer ved utgangen av oktober. Deretter kommer butikk- og salgsarbeid (616 personer), bygg og anlegg (572 personer) og reiseliv og transport (553 personer).

I Vest-Viken registrerte Nav 3.700 nye ledige stillinger i oktober. Det er 192 færre enn i september.

Høyest og lavest
Den høyeste ledigheten i Vest-Viken i oktober finner vi i Drammen. Her er 2,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Sigdal har i september den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Statistikk fra Nav viser at 661 personer (12 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 1.154 personer (32,6 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Del:
Annonse