17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Legevakten i Drammen merker økt pågang av barn som har luftveisinfeksjoner. Det betyr lang ventetid. (Foto: Drammen kommune)

Økt pågang av barn med luftveisinfeksjon på legevakten

Legevakten har merker økt pågang av pasienter med luftveissymptomer, særlig små barn. Antall henvendelser gjør at ventetiden kan bli lang. Derfor ønsker legevakten å gi råd til foreldre med luftveissyke barn.
Annonse

Allerede nå sirkulerer flere av de vanligste luftveisvirusene, i tillegg til koronavirus. I løpet av et normalt år, kan friske barn gjerne få 6–10 luftveisinfeksjoner. Dette er i seg selv ikke farlig. Legevakten har utarbeidet noen råd til foresatte om hvordan de bør håndtere og vurdere barn med luftveisinfeksjoner, og når de bør kontakte lege, skriver kommunen på sine nettsider.

Lenke til råd – luftveisinfeksjon hos barn

Annonse

Legevakten merker en økt trafikk på telefonen og ved fysisk frammøte. Det er mange bekymrede foreldre som ringer, og det er ikke alltid legevakten foreldrene burde ta kontakt med. Fastlegen er den som kjenner pasienten best, og det er fastlegen som skal kontaktes hvis du føler deg syk og trenger legehjelp som ikke er akutt. Før du kontakter legevakt på ettermiddagen eller kveld kan det være nyttig å vurdere om dette kan vente, og tas med fastlegen neste dag.

– For oss er det viktig at folk vet at legevakten er åpen og tilgjengelig. Samtidig må vi gjøre prioriteringer med tanke på alvorlighetsgrad av akutt sykdom. Vi prioriterer de sykeste først. Det kan bety lang ventetid for de som ikke er fullt så syke, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Legevakten forbereder seg på økt antall pasienter med luftveisinfeksjon ut over vinteren. De er opptatt av å sikre god helsehjelp til de som er akutt syke og trenger legetilsyn. Nå er pågangen stor, noe som betyr at ventetiden på legevakten kan være lenger enn folk setter pris på.

Del:
Annonse