21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange som kjører ut fra Kiwi-butikkens parkeringsplass har ikke fått med seg at de ikke lenger kan svinge mot Arbeidergata.

Trafikkomlegging i Mjøndalen – ikke helt uten problemer

Mjøndalen har fått sitt første sykkelfelt. Sykkelfeltet i Meierigata skal sikre bedre fremkommelighet for syklistene. Samtidig er det gjort endringer i kjøremønster og det skjer ikke helt uten problemer.
Annonse

I Meierigata er det nå et eget sykkelfelt markert med rødt. Det er også piler som markerer retning mot torget og Arbeidergata. For bilene er det motsatt kjøreretning med enveiskjøring inn fra Arbeidergata. Ny innkjørsel til Torgkvartalet er etablert i Nedre Tverrgate, siden det ikke lenger er lov å svinge inn i Meierigata fra den retningen, opplyser Drammen kommune.

– Tiltaket vil gi en bedre kobling og prioritering av syklister mellom Drammensveien der parken ligger i sør og Arbeidergata med Mjøndalen stasjon i nord, forteller Elisabeth von Enzberg-Viker, samferdselsplanlegger ved Samferdsel, vei og parkforvaltning i Drammen kommune og fortsetter:

Annonse

– Nå slipper syklistene å sykle på fortauet, noe som tidvis kan føre til konflikt mellom syklende og gående. Ved å åpne for sykling mot kjøreretning sikrer vi også bedre og lovlig framkommelighet for syklistene.

Endret kjøremønster i Møllergata i Mjøndalen der enveiskjøringen er snudd. Det er det ikke alle som har fått med seg som vi ser her.

Enveiskjøringen snudd
Permanent skilting har ikke kommet på plass enda, men vil komme i løpet av tre uker. Det vil også gjøres noen justeringer i oppmerkingen. Blant annet kommer det nytt «delesymbol» i veibanen, som markerer at det er meningen at syklister skal sykle i veien sammen med de kjørende med kjøreretningen.

Som følge av tiltaket i Meierigata har enveisreguleringen i Møllergata blitt snudd. Møllergata strekker seg fra Drammensveien og til Jernbanegata ved Mjøndalen stasjon. Lovlig innkjøring etter nytt kjøremønster er fra Drammensveien, mens det fra Jernbanegata er innkjøring forbudt.

Alle tiltakene er permanente og del av kommunedelplan for Mjøndalen og kommunens sykkelplan. – Vi oppfordrer alle til å følge det nye kjøremønsteret siden vi har observert at ikke alle gjør det. Det vil bli enda tydeligere når permanent skilting kommer på plass, sier Elisabeth von Enzberg-Viker.

Det er skiltet om også når det gjelder parkering i deler av Mjøndalen.
Mjøndalens første sykkelfelt strekker seg fra Øvre Tverrgate til Arbeidergata. (Foto: Drammen kommune)
Det vil bli enda tydeligere når permanent skilting kommer på plass, sier Elisabeth von Enzberg-Viker. (Foto: Drammen kommune)
Del:
Annonse