16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesrådsleder Siv H. Jacobsen og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken håper på stor oppslutning rundt Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021. (Foto: Morten Brakestad)

Skal undersøke folkehelsa i alle Vikens 51 kommuner

Mandag 8. november gikk startskuddet for en av Norges største folkehelseundersøkelser. 250.000 innbyggere i Viken inviteres til å svare på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel, livskvalitet og nærmiljøet sitt.
Annonse

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i nær dialog med kommunene. Den vil gi viktig kunnskap om hvordan folk har det i kommunene i Viken og hvordan de trives i nærmiljøet der de bor.

Viktig for kommuner i Viken
– God helse og livskvalitet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling i vår region. Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny unik, lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen.

Annonse

I Drammen er det 80.837 personer over 18 og 20.209 av dem har fått invitasjon til å delta. I Øvre Eiker er det 15.620 personer over 18 år og 3.905 av dem har fått det samme spørsmålet.

250.000 innbyggere får undersøkelsen på SMS og e-post
8. november fikk over 250.000 innbyggere over 18 år i alle Vikens 51 kommuner en invitasjon til å delta i undersøkelsen. Utvalget er tilfeldig og invitasjonen går ut på e-post og SMS.

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø og livskvalitet, til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

– Undersøkelsen skal bidra til mer kunnskap om hvordan folk flest i Viken vurderer sin egen helse, livskvalitet og trivsel. Resultatene skal støtte opp under folkehelsearbeidet i kommunene og fylkeskommunen, men vil også bli brukt til forskning, sier seniorrådgiver Thomas Sevenius Nilsen som koordinerer undersøkelsen fra Folkehelseinstituttets side.

Det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med 26. november. 

Håper mange vil svare
– Hvis vi skal skape gode lokalsamfunn og nærmiljø må vi vite hvordan folk har det. For at denne undersøkelsen skal gi et treffsikkert bilde av hvordan befolkningen har det, trenger vi hjelp fra innbyggere i alle kommuner i Viken. Dette er din mulighet til å fortelle oss hvordan du har det, sier Annette Lindahl Raakil.

Hun er fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken, og har også ansvar for folkehelse. Hun håper så mange som mulig vil bidra til en bedre folkehelse gjennom å delta i undersøkelsen.

Som takk for hjelpen vil alle som deltar være med i trekningen av fem gavekort pålydende 5.000 kroner.

Fakta om Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021
• 250.000 innbyggere over 18 år inviteres til å delta. For å kunne delta må du ha fått en e-post og SMS fra Folkehelseinstituttet.

• Du kan svare på undersøkelsen i perioden 8.-26. november 2021.

• Folkehelseundersøkelsen i Viken er en av Norges største folkehelseundersøkelser. Den gjennomføres i alle Vikens 51 kommuner.

• Det er Folkehelseinstituttet og Viken fylkeskommune som står bak undersøkelsen i tett dialog med kommunene i Viken.

• Undersøkelsen vil gi ny kunnskap som er nyttig for både fylkeskommunen og kommunene i planarbeidet og i arbeidet med å skape gode nærmiljø. Resultatene vil også bli brukt i forskning ved Folkehelseinstituttet og NMBU (universitetet i Ås).

• Resultatene fra undersøkelsen forventes å komme i januar 2022.

Del:
Annonse