16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektør Trude Andresen og økonomisjef Leif Arne Steingrimsen la fram budsjettforslaget i slutten av oktober. Mandag kan du sin din mening på et folkemøte.

Inviterer innbyggerne til å si sin mening om kommunebudsjettet

Den vanlige prosessen rundt kommunebudsjett er at kommunedirektøren først legger fram sitt forslag offentlig, det vil si for politikerne, presse og andre. Men i år kan du få si ditt om forslaget før politikerne sier sin mening.
Annonse

Det er deretter politikerne som skal behandle budsjettforslaget og så vedta det endelige budsjettet for neste år.

I år utvider kommunen nemlig prosessen for å gjøre den enda mer demokratisk. Øvre Eiker inviterer alle innbyggerne til å komme med sine innspill rundt de økonomiske prioriteringene.

Annonse

Mandag 15. november kl. 18 – 20 inviterer kommunen til åpent møte om budsjettet på Fossesholm herregård. Her er innbyggerne hjertelig velkommen til å høre og stille spørsmål om budsjettprosessen. Kommunedirektør Trude Andresen vil være til stede på møtet og holde innlegg om forslaget til prioriteringene i 2022.

Utover møtet, er innbyggerne også velkomne til å sende inn sine innspill og delta i «Innbyggernes halvtime» under et valgt politiske møte hvor de får tre minutter til å holde et kort innlegg om en sak de brenner for.

Alternativt kan du være «utsending» til et møte hvor du får 15 minutter til å si det du mener, og hvor politikerne kan stille spørsmål tilbake. Alle detaljer rundt dette er beskrevet på sammenskapervi.no.

Del:
Annonse