21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Einar Sagberg, har i samarbeid med kommuneoverlegene i Asker, Lier og Bærum kommet med råd for å begrense smitten i samfunnet. (Foto: Drammen kommune)

Tydelige råd fra smittevernoverlegen i Drammen

Smittevernoverlege Einar Sagberg understreker at pandemien ikke er over. I tett samarbeid med kommuneoverlegene i Asker, Bærum og Lier kommuner har han noen tydelige råd for å forebygge og begrense smitten i samfunnet.
Annonse

– Pandemien er ikke over. I vår region er antallet nye tilfeller igjen stigende, men heldigvis ser vi ingen kraftig økning i koronarelaterte sykehusinnleggelser, sier smittevernoverlege Einar Sagberg og tilføyer:

– Samtidig ser vi at forekomsten av luftveisinfeksjoner generelt er høy, og at det øker presset på fastlegeordningen og legevakten. Kommune- og smittevernoverlegene i vår region har vurdert at det nå er riktig å komme med felles råd på grunn av smitteøkningen vi nå ser.

Annonse

Lier, Asker, Bærum og Drammen kommuner har hatt god dialog rundt disse rådene, som er publisert på kommunens nettsider.

Høy forekomst av luftveissmitte fører også til sykefravær blant helsearbeidere på grunn av egen og egne barns sykdom. Sagberg understreker at den totale byrden av dette legger press på tjenestetilbudet i kommunene og at kommunen følger de nasjonale føringene.

– Vi følger situasjonen tett, har jevnlig kontakt med nasjonale smittevernmyndigheter og nabokommuner. Vi må hele tiden være klare til å gjøre nødvendige endringer når det er behov for det, sier Einar Sagberg.

Anbefalinger
For å hindre at smitten stiger så mye at tjenestetilbudet trues, anbefaler smittevernoverlegen følgende:

– Vær hjemme når du er syk.

– Ha lav terskel for å teste deg mot covid-19.

– Last ned smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vask hender når du kommer hjem, og benytt spritdispensere i det offentlige rom.

– Har du et yrke der jobben din enkelt kan gjøres hjemmefra, ha dialog med sjefen din om dette er aktuelt for deg.

– Har du ikke vaksinert deg enda? Ta kontakt med kommunen for vaksinering.

Nasjonale tiltak
Fredag 12. november kom regjeringen med noen nye nasjonale tiltak for å begrense smitten. Dette dreier seg om at uvaksinerte personer over 18 år, som bor sammen med en som er smittet av korona, får plikt til å teste seg.

Regjeringen vil også at uvaksinert helsepersonell skal testes to ganger i uken og bruke munnbind, og gi kommunene mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat.

Del:
Annonse