1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Torill Sorte er leder for Felles enhet for utlending og forvalting i Sør-Øst politidistrikt. De har nå fått en stor sak å jobbe med, men er sparsommelige med opplysninger så langt.

Fremstilt for varetektsfengsling, siktet for organisert menneskesmugling

Ni personer ble torsdag framstilt for varetektsfengsling siktet for organisert menneskesmugling. Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt har over lengre tid etterforsket en sak der personer mistenkes for å bidra til organisert menneskesmugling.
Annonse

– Vi kan bekrefte at flere personer er pågrepet og nå siktet i en sak som omhandler organisert menneskesmugling. Menneskesmugling kan innebære at noen med forsett hjelper en utlending å flytte til et land der de ikke har oppholdstillatelse eller statsborgerskap, sier leder for Felles enhet for utlending og forvalting i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte.

Hun ønsker ikke å si hvor personene kommer fra, men ettersom fengslingsmøtet foregikk i Drammen Tingrett, er det grunn til å tro at én eller flere er fra vårt område.

Annonse

Politiet pågrep tidligere denne uken ni personer, men ønsker ikke å gi flere detaljer om hvem dette er. Noen av de som er pågrepet er også mistenkte for å oppholde seg ulovlig i Norge.

– Vi går nå inn i en ny fase av etterforskingen, hvor avhør og gjennomgang av beslag vil være sentralt. Vi kan heller ikke utelukke flere pågripelser i saken. Det er for tidlig å si noe om omfanget. Det vil den videre etterforskingen være med på å kartlegge, sier Sorte.

Menneskesmugling er ikke det samme som menneskehandel. Menneskehandel er når en person ved hjelp av enten vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder noen til for eksempel prostitusjon eller tvangsarbeid.

Mennesker i nød
Overfor DRM24 uttaler Sorte at man arbeider ut i fra to hypoteser når det gjelder de som har blitt smuglet ulovlig inn i landet:

– Både at det er en tjeneste de ønsker å benytte seg av, men også at det har skjedd mot deres vilje, sier Sorte.

Hun vil foreløpig ikke si noe mer om status for de aktuelle personene, hvor mange det er, hvor de kommer fra eller hvor gamle de er.

– Det dreier seg gjerne om mennesker i nød, kommenterer Sorte.

Del: