4. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rein Alexander stiller i Mjøndalen kirke sammen med Petter Anthon Næss onsdag for å gi de eldre i kommunen er hyggelig førjulskonsert. (Foto: Marte Nybakken)

Utflukt ble til konsert med Rein Alexander og Petter Anthon Næss

Drammen kommune fikk innvilget midler fra Helsedirektoratet, tiltakspakke for sårbare eldre, i den hensikt å kunne tilby beboere i institusjoner en utflukt. Men i stedet for utflukten ble det en førjulskonsert med Rein Alexander og Petter Anthon Næss for beboere i institusjoner og omsorgsboliger.
Annonse

For institusjonene Bråta Helse- og aktivitetssenter, Solberglia Sykehjem og Spinnerisletta bofellesskap falt valget på å gi et tilbud om en konsert i Mjøndalen kirke og benytte innvilgede midler til å transportere beboere dit.

I samarbeid med lokale foreninger har de derfor gleden av å invitere beboere til førjulskonsert med Rein Alexander og Petter Anthon Næss i Mjøndalen kirke onsdag 17. november kl. 17.00. 

Annonse

– Våre samarbeidspartnere er Kiwanis, Folkeakademiet og Sanitetsforeningen. Uten dette samarbeidet hadde det ikke vært mulig å gjennomføre konserten da innvilgede midler fra Helsedirektoratet er øremerket selve transporten, sier Marit Thomassen i Drammen kommune.

– Det er helt unikt å kunne gi dette tilbudet, ikke ofte det er praktisk mulig å kunne tilby spesialtransport til beboere til eksterne konserter. Vi har derfor tilbudt pårørende å være med på konserten og regner med at det helt sikkert er hyggelig å kunne gå på konsert med sine nærmeste, sier hun.

Heldigvis er det god plass i Mjøndalen kirke slik at beboere i enkelte omsorgsboliger har fått samme tilbudet, dog uten busstransport.

Får å ivareta de som ikke kan klare å være til stede på konserten, blir det foretatt opptak som blir tilgjengelig på julaften som en ekstra hyggelig julehilsen fra selveste Rein Alexander.

I Drammen kommune er det etatene Omsorgstjenester Mjøndalen, Krokstadelva og Solbergelva og Aktiv Fritid som samarbeider om denne konserten.

Del: