20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale har sammen med kommuneoverlege Anne Aune bestemt at Øvre Eiker skal ha de samme restriksjonene som Oslo og deler av Viken ble pålagt i dag.

Innfører nye smittevernregler etter ett tilfelle av omikron i Øvre Eiker

(Oppdatert kl. 00.02 04.12.21) Øvre Eiker innfører fra midnatt de samme reglene for smittevern som Oslo-regionen nå er pålagt av regjeringen. Det skjer etter at det er oppdaget ett tilfelle av omikron-varianten. Vedkommende er smittet på den kjente julebordet på Aker Brygge.
Annonse

Kommuneledelsen med ordfører Knut Kvale, kommunedirektør Trude Andresen og kommuneoverlege Anne Aune har i hele kveld sittet i møter, blant annet med Statsforvalteren.

Ifølge Knut Kvale ble det bestemt i kveld å be om at også Øvre Eiker ble innlemmet i regimet med strengere koronatiltak slik regjeringen gikk ut med på dagens pressekonferanse.

Annonse

Det betyr blant annet at det er påbudt med munnbind der du ikke kan holde en-meters grensen. Dette skjer altså etter at én person fra Øvre Eiker var deltaker på det mye omtalte julebordet på Aker Brygge der minst 50 personer har fått påvist omikron-varianten av koronaviruset.

Bakgrunnen for innføringen av de nye og strengere reglene er også de forholdsvis høye smittetallene der Øvre Eiker hadde 57 tilfeller i løpet av siste uke.

– Det gjelder å være føra var ettersom vi ikke vet hvordan denne varianten oppfører seg, sier ordføreren til Eikernytt.no nå i kveld.

Egne regler for omikron-smittede
Mange lurer på hva som skjer med smittede av den nye omikron-varianten av koronaen og hvilke restriksjoner de smittede underlegges. Vi har stilt spørsmålet til kommuneoverlege Anne Aune, som svarer følgende:

– Ja, det er forskriftsfestet egne regler for isolasjon og karantene hvis det er mistanke om smitte ved omikron-varianten. Den som er smittet skal være i isolasjon i syv dager, og husstandsmedlemmer (eller tilsvarende nære) skal være i karantene i 10 dager, og kan teste seg ut med en PCR–test etter 7 dager. Det er også forsterkede test- og karanteneregler for andre nærkontakter, sier hun.

På spørsmål om det er det mistanke om flere som har vært på samme sted fra Eiker og som kan være smittet, sier Anne Aune at de ikke har opplysninger om at flere fra Eiker har vært på samme sted.

Kommunen oppgir nå smittetallene kun hver mandag, men Eikernytt.no har bedt om at rapporteringen bør skje oftere med dagens smittesituasjon. Det har vi ikke fått gehør for og kommuneoverlegen svarer at de oppgir smittetall ukentlig hver mandag formiddag.

– Jeg har derfor ikke helt oppdaterte tall nå. Men vi ser at smittetrenden er stigende også i Øvre Eiker, sier Aune.

Kommuneoverlege i Øvre Eiker – Anne Aune.

Drammen har så langt ikke innført noen strengere restriksjoner.

Ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune, sier i en kommentar til Eikernytt.no nå i kveld følgende:

Nasjonale myndigheter har gjort en vurdering av hvilke kommuner som skal omfattes av de nye tiltakene. Det forholder vi oss til. Vi følger selvfølgelig situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger. Så vi kan ikke utelukke at også Drammen blir omfattet av regionale tiltak i løpet av kort tid.

Våre fagfolk har vurdert tiltakene som nå iverksettes, og deres holdning er at det er andre tiltak som har større effekt på situasjonen i Drammen. Dette må fagfolkene våre si noe mer om, men det er selvfølgelig viktig at det iverksettes målrettede tiltak. Det har vi også gjort i Drammen, blant annet gjennom den systematiske testingen av skoleelevene. Fra og med i dag testes alle elever fra 5. til 10. klasse to ganger i uka.

Dette er reglene som gjelder fra midnatt:

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i utvalgte kommuner:

Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Del:
Annonse