22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Arbeidsledigheten i Øvre Eiker er nå langt lavere enn den var før koronapandemien. (Illustrasjon)

Nesten ikke arbeidsledige i Øvre Eiker – kun 1,5 prosent

Det er nå nesten ikke noen arbeidsledige blant innbyggerne i Øvre Eiker. November-statistikken fra Nav Vest-Viken viser at kun 156 er helt ledige, noe som tilsvarer 1,5 prosent. Det er historisk lavt.
Annonse

Det er riktignok noen som går på arbeidsmarkedstiltak, men de 103 personene utgjør kun én prosent. Det er samme antall som for ett år siden. Tallene for helt ledige er 177 færre enn på samme tid i fjor.

Også Drammen har betydelig lavere arbeidsledighet nå enn for ett år siden. Tallene viser at det er 1.197 færre enn ved utgangen av november i 2020. November-tallene for i år viser at det er 1.358 helt ledige i Drammen, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 142 fra måneden før.

Annonse

I tillegg til dette kommer 451 som er på ulike arbeidsmarkedstiltak. Det er 62 flere enn på samme tid i fjor.

9.882 arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken
I november var 9.882 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 3,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 668 færre enn ved utgangen av oktober.

Blant arbeidssøkerne var 5.080 personer registrert som helt ledige ved utgangen av november, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet, som er på 2,1 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6.564 personer. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 3.318 registrert som delvis ledige.

– Arbeidsledigheten fortsetter å synke, og det er færre helt ledige enn da pandemien startet. Med den økende smitten vi ser de siste ukene, og strengere anbefalinger fra myndighetene, følger vi likevel ekstra nøye med på enkelte sårbare bransjer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

Speilberg legger til at det dessverre fortsatt er mange delvis ledige, selv om også denne gruppen blir mindre for hver måned.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med oktober har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i de fleste yrkesgrupper, med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske der vi ser en svak økning i ledigheten på tre prosent.

Serviceyrker og annet arbeid er yrkesgruppen med flest ledige i Vest-Viken, med 572 helt ledige personer ved utgangen av november. Deretter kommer butikk- og salgsarbeid (571 personer), bygg og anlegg (549 personer) og reiseliv og transport (519 personer).

I Vest-Viken registrerte Nav 4.372 nye ledige stillinger i november. Det er 672 flere enn i oktober.

Del:
Annonse