18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittesituasjonen i Drammen har gjort at regjeringen nå har innført nye smittevernregler for kommunen. (Illustrasjon)

Drammen følger etter: Får nye koronarestriksjoner

Regjeringen innfører regionale tiltak i Drammen og Lier kommune i Viken fylke. Tiltakene er de samme som de siste dagene har blitt iverksatt for Oslo kommune og flere kommuner i Innlandet, Viken og Vestland fylke, deriblant Øvre Eiker.
Annonse

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fulgt utviklingen i smittesituasjonen i Oslo og Viken over de siste ukene. Helsedirektoratet og FHI anbefaler at Drammen og Lier kommune i Viken inkluderes i covid-19-forskriften kapittel 5A slik at de nasjonalt fastsatte regionale tiltakene kommer til anvendelse også for disse to kommunene.

Regjeringen innfører derfor regionale tiltak i Drammen og Lier kommune. Forskriften trer i fra og med midnatt natt til 6. desember 2021.

Annonse

Følgende regionale tiltak innføres i kommunene:

• Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens du sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.

• Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

• Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

• Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

• Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

• Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.

• Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i grupper på 200).

Del:
Annonse