29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører i Moss kommune Hanne Tollerud mottak prisen Årets Frivillighetskommune 2021 den 6. desember på Sentralen i Oslo. Prisutdelerne var statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken, KS-nestleder Sven Tore Løkslid og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. (Foto: CF Salicath)

Ingen frivillighetspris til Øvre Eiker – Moss stakk av med seieren

Moss kommune vant prisen Årets frivillighetskommune 2021 i dag på Sentralen i Oslo. KS og Frivillighet Norge deler hvert år ut prisen på Frivillighetens dag. Øvre Eiker, som var en av de tre nominerte toppkandidatene, nådde ikke helt opp. Nå skal de jobbe enda hardere neste år.
Annonse

– Frivillighet Norge jobber for at hver enkel kommune og hvert enkelt fylke skal ha en god og lokalt forankret politikk for å utvikle frivilligheten lokalt. Flere og flere kommuner gjør dette, og vi ønsker å trekke fram de som lykkes best for å inspirere enda flere til å utvikle en lokal frivillighetspolitikk, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Moss har etablert en veldig god struktur for dialog og samarbeid med lokale frivillige lag og foreninger. Frivillighetsforumet er et samarbeidsorgan og kontaktpunkt for kommune og frivillighet og en viktig nøkkel i dette arbeidet, sier Slotterøy Johnsen.

Annonse

Vi gratulerer Moss kommune og håper andre kommuner vil følge deres eksempel.

De andre finalistene var Sømna kommune og Øvre Eiker Kommune. Både kommuner og fylkeskommuner kan få prisen.

Se video om Moss kommune her: https://www.youtube.com/watch?v=uXi2itJYjRA

Juryens begrunnelse
I vurderingen av de tre nominerte kommunene har juryen merket seg at det i år har vært svært høy kvalitet på søknadene.

Vinneren av prisen Årets frivillighetskommune 2021 er en kommune som har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk over flere år. Det legges særlig vekt på hvordan kommunen kan være en attraktiv samarbeidspartner for å støtte opp om arbeidet til frivilligheten. Frivillighetspolitikken er utviklet i tett dialog med bredden av frivilligheten.

Det er etablert et årlig arrangement som fungerer som en møteplass for alle typer lag og foreninger, kommuneansatte og folkevalgte. Her er det servering, mulighet for å presentere egen organisasjon og få faglig påfyll. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger.

Kommunen har et Frivillighetsforum som møtes flere ganger årlig. Forumet ledes av kommunens frivillighetskoordinator og er et samarbeidsorgan og kontaktpunkt for kommune og frivillighet. Frivillighetskoordinatoren skal legge til rette for det store mangfoldet av aktiviteter som drives i regi av frivillig sektor.

Vinneren har også etablert et eget Frivillighetens hus. Huset har mange kontorer, møterom og storkjøkken og skal være en inkluderende møteplass for frivillige lag og foreninger og inspirere til samarbeid og utvikling av aktiviteter. Her har frivillighetskoordinator også sitt kontor.

Etter juryens vurdering har kommunens måte å utvikle en levende frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner.

Skal jobbe enda mer
Vi er veldig fornøyde med å ha blitt nominert, og det var visst ekstra tett mellom finalistene i år. Nå skal vi videreutvikle samarbeidet vårt med frivilligheten enda mer i frivillighetens år 2022. En pris er bare et symbol på at vi gjør noe riktig. Det viktigste er å gjøre det riktige, sier kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen i en kommentar til Eikernytt.no.

Om prisen:
Prisen «Årets frivillighetskommune» ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeider godt med frivillighetspolitikk. I utvelgelsen blir det lagt vekt på hvordan kommunen har utviklet politikken i dialog med bredden av frivilligheten, dens politiske forankring, om den legger til rette for faste årlige møteplasser og på hvilken måte man har involvert den lokale frivilligheten i utviklingen av frivillighetspolitikken.

Kriteriene som juryen fatter sin beslutning på bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge.

Det er sjette gang KS og Frivillighet Norge deler ut denne prisen.

Tidligere vinnere av prisen er:
1. Drammen kommune
2. Telemark fylkeskommune
3. Karmøy kommune
4. Flekkefjord kommune
5. Lørenskog kommune

Del:
Annonse