17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter, Lasse Haugen.

Tillit, vaksine og slutt på flere bokstaver fra det greske alfabetet

LESERINNLEGG: Det er litt kjedelige tider med en pandemi som ikke helt slipper taket. Av og til tenker jeg at ulike tekstforfattere er preget av «Flåklypa tidende», hvor vi tas med på noen tekstreiser som gir grobunn for tvil, synsing og alternative faktaopplysninger.
Annonse

Meninger er selvsagt bra. Debatt topp. Ytringer har en misjon. Skal ikke stanses, men av og til, og i hvert fall nå, er det klokt å lytte til fagfolk. Dem er det noen av, og der opplever jeg relativt stor grad av enighet om virusets vesen.

Nå har jeg respekt for at mange mener at regjeringens håndtering er kritikkverdig. At det er for mange løse tråder, uklare retningslinjer, og at det blir for stort tolkningsrom for det enkelte individ, virksomhet eller kommune. Vi ser at tilliten til helsemyndighetene faller, målt opp mot hva tilfellet var ved gjenåpningen. Noe uro spores altså, ikke minst i virksomheter hvor mange mennesker samles.

Annonse

Skole og barnehage er gode eksempler på institusjoner hvor smitten nå brer om seg. Det snakkes om tidligere juleferie, strengere tiltak og innføring av trafikklys, for å nevne noen innspill. Pedagoger og andre medarbeidere i respektive virksomheter er slitne, usikre, skeptiske og redde. Fullt forståelig. Helt menneskelig.

I en slik situasjon er kommunikasjon helt vesentlig. Det samme med tillit til at ansvarlige myndigheter tar de rette beslutningene på vegne av oss alle. Den forrige regjeringen håndterte pandemien på en god måte, og det har jeg tillit til at nåværende også gjør, men viruset lar seg ikke diktere.

Regjeringens tiltak, påbud og retningslinjer er ikke basert på gjetninger, men i stor grad fundamentert på bakgrunn av helsefaglige råd. Det er de samme fagfolkene vi så fra mars 2020, som i stor grad fremdeles jobber sammen med politikerne for å finne de aller beste løsningene. Jobben er kompleks. Kunnskapsnivået høyt. Avveiningene mange.

Flere fagfolk har som sagt uttalt seg. Nylig uttalte professor i medisin og forsker innenfor immunologi, Anne Spurkland følgende:

«I løpet av det kommende året (pandemiens tredje år) vil veldig mange flere enn nå, verden over, ha blitt vaksinert eller infisert gjentatte ganger. Da vil vi nå et punkt der viruset ikke lenger har tilstrekkelig spillerom for endring før det enten fanges opp av immunforsvarets antistoffer eller svekker egen evne til å spre seg effektivt.

Da blir SARS-CoV-2-infeksjon bare som en vanlig forkjølelse for de aller fleste av oss, og vi kommer ikke lenger til å bry oss med å sette greske bokstaver på nye varianter av SARS-CoV-2.

…av Anne Spurkland, 8. desember 2021»

Legger vi dette til grunn, gir det håp. I mellomtiden, må vi ha tillit til de helsefaglige rådene. Vaksinere oss. Holde avstand. Bruke hodet, samt agere ut fra nasjonale og lokale påbud, retningslinjer og tiltak.

Ta vare på deg selv og omgivelsene.

Lasse Haugen

Del:
Annonse