12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Trygg styring av Viken til Viken skal oppløses

LESERINNLEGG: I år som i fjor, har Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommet frem til en god enighet med SV, MDG og Rødt om budsjett for Viken i 2022. Budsjettet vi skal vedta denne uken vil sørge et godt og mangfoldig utdanningstilbud i hele fylket, opprusting av fylkesveiene og et grønnere og mer klimavennlig fylke.
Annonse

Som følge av endringer i fylkenes inntektssystemer og rammer lagt av den forrige regjeringen, står Viken overfor nedskjæringer i årene som kommer. Heldigvis stilte den nye regjeringen opp med mer midler, som gjør at vi nå kan fremskynde viktige skoleinvesteringer og fortsette arbeidet med å styrke tjenestene vi yter i hele fylket.

Da Viken ble opprettet og Senterpartiet fikk tillit til å styre fylket sammen med Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene, var spådommene fra opposisjonen dystre. Hvordan skulle et parti som ville avvikle Viken, styre Viken? Vi sa derimot at vi skulle både utvikle og styre Viken trygt og godt frem til oppløsning. Det har vi gjort, og det skal vi gjøre helt frem til Viken er avviklet. Spådommene fra de borgerlige partiene er gjort til skamme. 

Annonse

Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme for oppdeling når saken skal behandles i fylkestinget i februar. FrP skal ha honnør for at de vil være med å ta ansvar for hva som er folkeviljen og at de står på valgløftene. Ryddig. Dermed er det nå flertall for oppdeling av Viken hvis alle partiene som har lovet oppdeling står ved løftet de ga velgerne. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, FRP, SV og Rødt har solid flertall i fylkestinget.

Hurdalsplattformen slår fast at inntektssystemet til fylkeskommunene skal justeres etter ny fylkesstruktur er på plass. Det vil være med på å sikre at Akershus, Buskerud og Østfold får en god økonomi. I tillegg har regjeringa lovet å stille opp økonomisk når Viken skal deles opp. Dermed ligger nå alt til rette for at vi kan gjenoppbygge Akershus, Buskerud og Østfold.

Enkelte har prøvd å så tvil om Senterpartiets intensjoner. Senterpartiets eneste intensjoner i dette er å følge innbyggernes vilje, styrke folkestyret og sørge for at sentraliseringen snur. Viken er for Senterpartiet nemlig sentralisering i sin reneste form. Derfor er oppdeling av Viken av helt eksepsjonell betydning for oss. Den nye regjeringen bestående av AP og SP fikk tillit fordi folk var lei sentralisering. Nå er tiden inne for å oppfylle valgløftene. Vi gleder oss til å gjenoppbygge Akershus, Buskerud og Østfold.

Brita Skallerud
Magnus Weggesrud
Fylkestingsrepresentanter
Senterpartiet

Del:
Annonse