25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Noen klasser ved Røren og Vestfossen skole får hjemmeundervisning på grunn av høyt smittepress denne uken. (Illustrasjon)

195 nye smittetilfeller i Øvre Eiker siste uke – innfører hjemmeskole

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet 195 nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker i løpet av siste uke. Det er nå mest smitte blant barn og nå innføres hjemmeskole på Røren og i Vestfossen.
Annonse

Øvre Eiker har hatt en betydelig økning i smittetallene i uke 49. Smittetilfellene har hovedsakelig kjent smittevei fra husstand, skole/barnehage, arbeidsplass eller sosiale tilstelninger. Men det er også enkelttilfeller med ukjent smittevei.

Høyest er smitten i aldersgruppen 5 – 14 år. Ellers fordeler smitten seg ganske jevnt i gruppene fra 15 – 64 år, mens det blant dem over 65 år er lite smitte.

Annonse

Utbrudd på to skoler
Det har ikke vært utbrudd i helse- og omsorgsinstitusjoner sist uke. Det er derimot mye smitte i skoler og barnehager. Ved fem barnehager er det påvist tre eller flere tilfeller sist uke. Vi har utbrudd på to skoler:

• Røren skole: Flest tilfeller på 5. trinn. Det er gjennomført regelmessig testing på 5.-7. trinn, men for å få kontroll på situasjonen er det besluttet at 5. trinn skal ha hjemmeskole 13.-15. desember.

• Vestfossen ungdomsskole: Besluttet regelmessig testing fram til juleferien for 9. og 10. trinn, men på grunn av mange nye tilfeller de siste dagene er det også her bestemt hjemmeskole for 9. og 10. trinn 13.-15. desember.

På de andre skolene er det noen enkelttilfeller, men ingen tegn til større utbrudd.

Omikron
– Øvre Eiker har så langt hatt ett tilfelle med bekreftet omikron, men her er det ikke registrert noen tilfeller av videre smitte til nærkontakter. Vi har pr. i dag noen få tilfeller hvor vi mistenker Omikron-varianten. En klasse er satt i karantene til resultat foreligger, men karantenen avsluttes hvis omikron blir avkreftet, sier kommuneoverlege Anne Aune.

Smittetrykket i Øvre Eiker er på samme nivå som Drammen og flere av de andre kommunene i Viken, men høyere enn Kongsberg. Kommuneoverlegen vurderer at vi fortsatt er på scenario 2, et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noen grad. Det er stort press på kapasiteten til testing og smittesporing, fastleger og legevakt.

Det er med dette registrert totalt 1.031 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 826 er smittet i 2021.

Del:
Annonse