29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smitten brer om seg i Drammen som hadde 989 nye smittetilfeller siste uke. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

989 personer korona-smittet sist uke i Drammen kommune

Unge mellom null og 19 år dominerer blant de smittede i Drammen den siste uken. Men også eldre aldersgrupper viser nå en økning og 27 av smittetilfellene er trolig omikron-varianten.
Annonse

141,2 smittede i snitt hver dag i Drammen er mye og kommunen skal nå vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å begrense smittespredningen i kommunen. Dette gjelder i første rekke i skolene. Det er også meldt om et nytt dødsfall med korona – denne gang på Drammen Helsehus forrige helg.

Status 13. desember
Antall smittetilfeller siste uken: 989Antall smittetilfeller siste 14 dager: 1.658Antall smittede totalt: 8.910Antall døde totalt: 53

Annonse

Vestre Viken og Drammen sykehus er i gul beredskap, og det meldes om presset intensivkapasitet.

Det er fortsatt høy belastning på kommunale helse- og omsorgstjenester som følge av luftveisinfeksjoner og pandemisituasjonen.

Ved Drammen Helsehus er det et pågående utbrudd hvor totalt fem pasienter og tre ansatte så langt har testet positivt.

– Den siste uken har det vært en videre stigning i antallet smittede. Fortsatt er flertallet av de smittede i aldersgruppen 0-19 år, men det er en stigning av smitte også i eldre aldersgrupper, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

De siste 14 dagene er 60 prosent av de smittede i aldersgruppa 0-19.

– Den siste uken er det bekreftet 27 tilfeller av sannsynlig omikronvariant av koronaviruset i Drammen kommune. Disse prøvene er videresendt til FHI for endelig analyse, sier Sagberg.

De som er nærkontakt av tilfelle med sannsynlig omikron, er pålagt karantene – også dersom de er nærkontakt andre steder enn i husstand eller tilsvarende nært. Som følge av sannsynlig omikronsmitte er derfor noen klasser satt i karantene på enkelte skoler. Det er til sammen fire klasser på barnetrinnet, en klasse på ungdomstrinnet og en klasse i videregående skole. Total er seks skoler rammet av at noen elever er i karantene.

Grunnet mye smitte på skolene, pågår det vurdering av hva som er aktuelle tiltak. Mer informasjon om dette vil komme så snart eventuelle tiltak er besluttet.

Drammen kommune melder også om et dødsfall på Helsehuset forrige helg. Det knyttes ikke til det nåværende utbruddet. Ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser og varmeste tanker til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Del:
Annonse