24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Jeg er glad for at fylkestinget stiller seg bak disse nødvendige oppdateringene i handlingsprogrammet, sier Olav Skinnes.

Fylkestinget: Oppdaterte handlingsprogram for Buskerudbyen

Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransekraftig byregion. Nå er handlingsprogrammet for areal- og transportpolitikken oppdatert, og ble vedtatt av fylkestinget i går - 16. desember.
Annonse

– Jeg er glad for at fylkestinget stiller seg bak disse nødvendige oppdateringene i handlingsprogrammet. Nå står vi enda bedre rustet i den framtidige utviklingen av areal- og transportplanleggingen i Buskerudbyen, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (SP).

Buskerudbyen er et samarbeid om areal- og transportplanleggingen i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Foruten Viken fylkeskommune består samarbeidet de nevnte kommunene, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Annonse

Viken fylkeskommune er planmyndighet i saken, og med fylkestingets vedtak, er handlingsprogrammet nå formelt oppdatert.

Formålet med oppdateringen er å få et ajourført handlingsprogram som grunnlag for å følge opp mål og strategier i gjeldende areal- og transportplan, men nå med nye forutsetninger for transportpolitikken.

Konkret betyr oppdateringen for eksempel at handlingsprogrammet nå tar opp i seg kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikks utredning om en ny pris- og betalingsmodell for Oslo og Viken, og arbeidet med studier av framtidige boligbehov.

– Dette var forhold som ikke var med i det opprinnelige handlingsprogrammet fra 2010, men som vil være viktige i utviklingen av framtidens byområder i Buskerudbyen, sier Skinnes.

Les hele handlingsprogrammet HER

Les mer om Buskerudbyen HER

Del:
Annonse