25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

1.018 idrettslag i Viken får 122 millioner kroner i momskompensasjon – trolig før jul. (Foto: Norges idrettsforbund)

Idrettslag i Viken får utbetalt 122 millioner kroner i momskompensasjon

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet torsdag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2020. 1.018 idrettslag i Viken får 122 millioner kroner.
Annonse

Totalt får norsk idrett utbetalt 637,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2020, en økning på 15 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 3,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor, og i år har vare- og tjenestemomsen til norsk idrett blitt dekket fullt ut.

– Norges idrettsforbund er fornøyd med at utbetalingen av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten nå for første gang dekkes fullt ut. Regjeringen leverer her på sine lovnader og sørger for at idrettslagene som har søkt, ikke får en avkortning i utbetalingen. Det er også gledelig å se at søknadssummen fra idretten har økt marginalt med 15 millioner kroner fra i fjor, dette til tross for at idretten ble pålagt betydelige aktivitetsrestriksjoner som følge av koronasituasjonen i 2020, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

Annonse

– Dette viser at norsk idrett har en unik evne til å tilpasse aktiviteten til en høyst uforutsigbar pandemi. Gode smittevernsrutiner- og systemer og en solid innsats fra de frivillige og fra våre medlemmer har gjort at vi har klart å holde hjulene relativt godt i gang gjennom pandemien. 

5.289 idrettslag søkte momskompensasjon
I fjor fikk fem idrettslag avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet 13. Totalt søkte 5.289 idrettslag momskompensasjon.

– Heldigvis er det fortsatt få idrettslag som har fått avslag på sine søknader, og som først og fremst skyldes idrettslag som ikke har registrert seg i frivillighetsregisteret til tross for flere påminnelser. Det er likevel bekymringsfullt at antall idrettslag som i år mottar momskompensasjon for varer- og tjenester fortsatt er vesentlig lavere enn det var i toppåret 2018, selv om antallet er marginalt høyere enn i fjor. Det er et potensial for at flere idrettslag søker på denne ordningen, sier Kjøll. 

– Samtidig vet vi at pandemien også har gitt ulike utslag og konsekvenser for idrettsorganisasjonen. Idrettslag som har opplevd størst frafall, både av medlemmer og frivillige, har sannsynligvis også hatt størst utfordringer for å opprettholde et godt aktivitetstilbud og gjennomføre egne arrangementer gjennom pandemien. Denne utviklingen må vi følge med på med argusøyne. Idrettslag som nå sliter mest, må få hjelp. De nye kompensasjonsordningene for idretten i 2022 må derfor også treffe idrettslag som ikke har nytt godt av noen kompensasjonsordninger så langt. Mange av disse har hatt store uunngåelige kostnader gjennom pandemien og har således betydelige likviditetsutfordringer, avslutter Kjøll. 

Andre organisasjonsledd
For særforbundene er tildelingen i år på 81,3 millioner kroner, på toppen av de 28,7 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 22,4 millioner kroner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,8 millioner kroner.

Penger til jul?
NIF vil utbetale så snart midlene fra momskompensasjonen er mottatt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og senest 22.12.2021.

Momskompensasjon 2021 (regnskapsåret 2020)
Norges Idrettsforbund – 22.425.503
Aksjeselskaper – 6.549.618
Idrettskretser – 10.772.317
Særforbund – 81.306.298
Bedriftsidrettslag – 3.988.969
Bedriftsidrettskretser – 3.978.264
Særkretser – 24.088.401
Regioner – 628.538
Idrettsråd – 3.494.912
Klubber – 480.026.214

Sum 637.259.034

Oversikt over tildelingen fylkesvis og idrettslag sortert i alfabetisk rekkefølge finner du HER.

Del:
Annonse