24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Knut Kvale - Foto Sunniva Riste-Bjørkli

Ordfører Knut Kvale om Øvre Eiker Energi på tampen av året

ANNONSØRINNHOLD: Det er korte linjer mellom Øvre Eiker kommune som eier av Øvre Eiker Energi. Da er det hyggelig at ordfører Knut Kvale, på tross av en hektisk hverdag, takket ja til å dele noen tanker rundt kommunens eierskap til Øvre Eiker Energi og betydningen av det.

Det første han trekker frem er nettopp dette med korte og åpne linjer mellom eier og utfører. Som han sier: «man kan rett og slett bare rusle opp til Øvre Eiker Energi på Sundmoen dersom du har noe på hjertet, en sak som ønskes løst, komme med en idé osv».

Det vil neppe være like enkelt i en stor organisasjon som kanskje har hovedkontoret sitt et helt annet sted i landet. Det er ikke nødvendigvis slik at størst er best. Kvale legger til at det å være liten, smart og effektiv gjør at selskapet raskere vil være i stand til å endre seg i forhold til markedets krav, behov og teknologiske endringer.

Nå er det jo også ofte slik at et lite selskap ikke kan inneha all kompetanse selv når oppgaver skal løses og oppfordrer til å søke samarbeidsløsningen med andre relevante aktører. Som han sier fra et eierperspektiv: «Samarbeidsløsninger er ofte en bedre løsning enn å bruke kompetansemangel, endringer i markedet mv for å selge det hele».

Lokal tilstedeværelse for innbyggerne er viktig. Det å kunne få rask hjelp når en situasjon oppstår mener han er vesentlig i et lokalsamfunn. Det kan være alt fra hjelp til å fjerne et tre som har falt ned på linjen, bistand i forbindelse med oppkobling av bredbåndsnett, spørsmål knyttet til kundeforholdet for å nevne noe.

Men først og fremst handler det om å sikre at kundene får den servicen og tjenestene som de skal kunne forvente av et lokalt kommunalt eiet energiselskapet. Markedet skal være trygge på Øvre Eiker Energi i alle henseende, noe Kvale mener at vi har god grunn til å være. Øvre Eiker Energi er som han sier «en viktig samfunnsbedrift. Strøm og bredbånd er like viktig som mat, vei og vann», sier han.

I en stadig mer kompleks digital verden, nye krav og behov fra markedet så vel som fra myndighetene og teknologisk utvikling er det viktig med nytekning og evne til innovasjon, hevder Kvale.

Den «nye» ledelsen og styret viser nettopp det gjennom aktivt arbeid for å finne nye løsninger og arbeidsmetoder som gir kundene en merverdi og dermed fortsatt ønsker å benytte tjenestene som Øvre Eiker Energi kan levere.

«Vi må være flinke til å benytte det lokale næringslivet i størst mulig grad for å sikre en god næringsutvikling i kommunen og derigjennom arbeidsplassene» sier han. Hva gjelder Øvre Eiker Energi, så kan vi egentlig hevde at innbyggerne gjennom det kommunale selskapet har en liten aksje i selskapet og spørsmålet er hvordan man sammen kan forvalte den på best mulig måte for alle parter.

Han synes det er godt å se at selskapet gir direkte tilbake til kundene gjennom ulike støtteordninger innen kultur, idrett, enkeltarrangement mv da det går rett på trivsel og muligheter for innbyggerne. Men også det faktum at selskapet gjennom driftsoverskudd betyr utbytte til kommunen som blant annet benyttes til skoler, infrastruktur, kulturtilbud og helse for å nevne noe.

Gjennom aktivt strategisk eierskap har kommunen tett dialog med selskapets ledelse for å bidra til at selskapet har gode vilkår for å utvikle seg videre til det beste for innbyggerne, eier og de ansatte. Men som han sier «Det er viktig å ha fokus på resultatene slik at selskapet kan gi tilbake til samfunnet både i form av utbytte til eier og direkte gjennom ulike støtteordninger».

I korthet betyr det en forventning om at selskapet leverer på utbytte, og kan ta ut gevinst ved å være en lettbeint lokal aktør med god lokalkunnskap. Kvales bestemte inntrykk er at hele organisasjonen har en genuin interesse og forståelse for at dette skal gå godt.

Avslutningsvis mener han at Øvre Eiker Energi er godt rigget til å møte fremtiden gjennom nytekning, innovasjon og kompetanse og ser med forventning frem til selskapets videre utvikling.

Vi takker ordfører for en hyggelig samtale og ønsker ham med familie en riktig god jul og et godt nyttår.

Denne artikkelen er bestilt av Øvre Eiker Energi as

Se mer på nettsidene til selskapet HER

Del: