17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Brukt fyrverkeri skal kastes i restavfall. Ubrukt derimot – skal leveres tilbake til forhandler. Det er det kun to prosent som har fått med seg. (Illustrasjoner: RfD)

Kun to prosent leverer ubrukt fyrverkeri på riktig sted

Ubrukt fyrverkeri skal leveres tilbake til forhandler, men en ny undersøkelse fra RfD viser at kun to prosent av innbyggerne i Drammensregionen gjør det.
Annonse

På vegne av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har Norstat undersøkt hvor innbyggerne i regionen gjør av ubrukt fyrverkeri. Undersøkelsen viser at 54 prosent tar vare på ubrukt fyrverkeri til neste år, 34 prosent leverer det på gjenvinningsstasjonen, fire prosent kaster det i restavfall, og kun to prosent leverer det tilbake til forhandler.

Ubrukt eller udetonert fyrverkeri inneholder eksplosiver og skal derfor ikke kastes som restavfall eller leveres på gjenvinningsstasjonen, heller ikke som farlig avfall. Det kan skape farlige situasjoner for de ansatte og for alle som er innom med avfall. Hvis ubrukt fyrverkeri kastes i restavfallet, blir det med videre til avfallsanlegg der det kan bli kvernet og kan ta fyr.

Annonse

Pliktig til å ta imot
I stedet for å ta det med til gjenvinningsstasjonen eller kaste i restavfallet, må du ta ubrukt fyrverkeri med tilbake til forhandler. Alle som er forhandler av fyrverkeri, skal ha kompetanse på mottak og håndtering av fyrverkeriet. De skal kunne tilby en forsvarlig oppbevaring og transport videre til sikker destruksjon.

For å sikre at ubrukt fyrverkeri håndteres på en forsvarlig måte, er alle fyrverkeriforhandlere pliktige til å ta imot ubrukt fyrverkeri i dagene etter nyttårsaften. De skal ta imot egne og tilsvarende varer, som betyr at du ikke må ta fyrverkeriet tilbake til akkurat den butikken du kjøpte det i.

Nesten alle kaster det brukte riktig
Norstat-undersøkelsen viser at 87 prosent av innbyggerne i Drammensregionen kaster brukt fyrverkeri eller stjerneskudd i restavfall eller leverer det på gjenvinningsstasjonen. Når fyrverkeriet er brukt opp, utgjør det ikke lenger en fare. Siden brukt fyrverkeri ofte består av forskjellige typer materiale, er det riktig å kaste det i restavfall.

Fakta om undersøkelsen:
• Gjennomført av Norstat på vegne av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen i slutten av november 2021.

• Norstat har intervjuet 300 personer over 18 år i kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker, Modum og Sigdal.

Del:
Annonse