29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Idrettsanlegg og skoler drar ofte mye strøm og det er ikke økonomi til å la lysene stå på slik at det kan drives uorganisert virksomhet her. (Illustrasjon)

Lokalt energiselskap leverer gratis strøm til idrettslag

Øvre Eiker Strøm har avtale om levering av strøm med flere idrettslag og foreninger i Øvre Eiker. De kan nå glede seg over en betydelig lavere strømregning for en kort periode gjennom jule- og nyttårshelgen slik at unge kan bruke anleggene. De får nemlig gratis strøm.
Annonse

Få dager før jul fikk vi en forespørsel fra leder i Øvre Eiker idrettsråd ved Hanne Lyngaas, som kunne fortelle at de var i dialog med kommunen for å få økt belysning på kveldstid og i helgene i uorganiserte anlegg for fysisk aktivitet som for eksempelvis skolegårder. 

Idrettsrådet kan formidle at dialogen og en løsning med Øvre Eiker kommune dessverre strandet på å få til denne løsningen da det viser seg at hver enkelt rektor er ansvarlig for strømforbruket på skolene. Med andre ord, det lønner seg for rektor å ønske god jul og slukke lysene for barn og unge i Øvre Eiker.

Annonse

– Dette syntes idrettsrådet er synd da vi er opptatt av at barn og unge har pusterom og benytter de uorganiserte idrettsflatene som finnes til å komme seg ut i aktivitet gjennom romjulen og tiden framover da mange andre steder er stengt og ikke har aktiviteter åpne i denne tiden. Det var et forsøk på å få til et godt samspill om konkrete tiltak for å bedre og ivareta barns psykiske helse. Dette får vi se enda nærmere på gjennom samarbeidsavtalen vår i 2022, sier Hanne Lyngaas.

Øvre Eiker idrettsråd har gjennom pandemien fått tilbakemeldinger fra klubber og deres medlemmer på barn som ofte benytter de åpne anleggene til uorganisert aktivitet med venner og familie. Dette syntes anleggseierne er flott, og de ønsker å være den åpne arena for medlemmer og ikke medlemmer på anleggene sine selv om mange av de organiserte treningene er stengt i denne perioden.

– Men hvem skal ta den ekstra strømregningen om vi ønsker å ta dette ansvaret, er spørsmålet vi får fra våre medlemmer, sier Lyngaas.

Den konkrete forespørselen Øvre Eiker Strøm AS fikk fra idrettsrådet, gikk ut på å kunne levere gratis strøm til et utvalg idrettslag og foreninger i kommunen i perioden 20.12 til 3.1.22. På den måten kunne barn og unge oppleve utetid i en vanskelig tid og ha flater gjennom perioden med lys i anleggene på kvelder og helger.

– Øvre Eiker Strøm vurderte formålet med søknaden til å være viktig for at barn og unge kunne utfolde seg i trygge omgivelser og fant det riktig og spennende å kunne imøtekomme ønsket. Det eneste premisset vi satt var at anleggene hadde avtale med Øvre Eiker Strøm fra tidligere, sier Morten Braarud, marked og kommunikasjonssjef i Øvre Eiker Energi AS. 

Morten Braarud i Øvre Eiker Energi vil gå i dialog med lag og foreninger for å se på muligheten for mer stabile strømpriser for disse.

– Vi er veldig takknemlige over å kunne ha et energiselskap i kommunen vår som ønsker å spille på lag med våre medlemmer og bidra der vi kan for at barn og unge og barnefamilier skal kunne benytte anleggene våre på kveldstid og få ut litt energi og et godt mentalt påfyll. For klubbene som har fått denne støtten og som allerede er kunder av Øvre Eiker Energi betyr det mye å bli sett for å ønske å bidra. Vi oppfordrer derfor barn og unge til å benytte anleggene i tiden framover, men behandle anlegget pent og rydde godt etter seg, slik at de framstår hyggelige for nestemann som kommer, sier Hanne Lyngaas.

Anleggene som har fått støtte i denne perioden er :
Vestfossen idrettsanleggHokksund idrettslagBakke IFFiskum Idrettslag

Idrettsrådet har fått tilbakemeldinger fra flere private idrettsanlegg og andre foreninger innen musikk og kultur som sliter hardt med høye uforutsette strømutgifter denne vinteren. Klubber og foreninger trenger forutsigbare utgifter og inntekter slik gjennom gode ordninger som gjør at de kan drifte gode tilbud for barn og unge innenfor et så lavt prisnivå som mulig, formidler leder i Øvre Eiker Idrettsråd, Hanne Lyngaas.

– Vi vil i løpet av 2022 sammen med representanter fra Idrettsrådet med flere, vurdere mulige løsninger rettet inn mot idrett og kultur som gir en bedre forutsigbarhet. Det må være en målsetting at anlegg kan holdes åpne med lys og varme selv om strømprisene varierer kraftig sier Morten Braarud i Øvre Eiker Energi AS.

Del:
Annonse