4. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker kommune har valgt å kjøre alle skoler på grønt fra mandag og barnehager fra torsdag. Det er forsvarlig, mener kommuneoverlege Anne Aune (innfelt).

Barnehager og skoler i Øvre Eiker over på grønt nivå

Det er ikke lenger et nasjonalt krav om at skoler og barnehager skal drives på gult nivå i henhold til trafikklysmodellen. Kommunene skal nå selv bestemme nivået, avhengig av den lokale smittesituasjonen. Derfor går skoler og barnehager i Øvre Eiker over til grønt.
Annonse

Kriseledelsen har besluttet at skolene går over til grønt nivå fra mandag 17. januar. Barnehagene gjør det samme fra torsdag 20. januar.

En overgang til grønt nivå innebærer at de grunnleggende smitteverntiltak opprettholdes, med en vanlig organisering av klasser og grupper i barnehage- og skolehverdagen.

Annonse

– De smittetallene vi har i Øvre Eiker nå ligger under de nasjonale og det er derfor rom for å ha et lavere tiltaksnivå enn anbefalingen nasjonalt, sier kommuneoverlege Anne Aune.

Målet er at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Grønt nivå i skoler og barnehager bidrar til det. De nye nasjonale tiltakene medfører at fritidsaktiviteter for barn og unge i større grad også kan gjennomføres på normalt vis.

– Vi vil framover trolig se en økning i smittetall, også i skoler og barnehager. Dette kan vi akseptere med en mildere virusvariant og god vaksinasjonsdekning i befolkningen, sier Aune.

Barn og unge får mild sykdom ved covid-19 og blir svært sjelden alvorlig syke. Ved smitte i skoler og barnehager gjennomføres det testing, den er frivillig og vi har god oppslutning om den.

– Innføring av jevnlig testing vurderes hvis smittetallene blir høye, sier kommuneoverlegen.

Grønt nivå gjelder også for Eiker Videregående skole. Her får alle elever og lærere beskjed om å møte på skolen mandag til oppsatt timeplan. Skolens kantine og fellesområder er også åpne da, men generelle smittevernregler gjelder fortsatt, melder skolen på sine nettsider.

Del: