28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen kommune beholder gult nivå på skolene foreløpig. (Illustrasjon)

Viderefører gult nivå i grunnskolen og barnehagene i Drammen

Regjeringen opphever de nasjonale forskriftsfestede kravene om trafikklysnivå i skolen fra 15. januar. Smitten er stigende i kommunen og det er fortsatt et mål om å flate ut smittetallene. Gult nivå videreføres derfor inntil videre i grunnskolen og barnehager i Drammen kommune.
Annonse

Det melder Drammen kommune på sine nettsider i dag.

Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. Oslo og Viken er den regionen i landet med høyest smittetrykk de siste 14 dagene og Drammen kommune ligger stadig høyt i Viken.

Annonse

Det er påvist smitte hos 435 barn i grunnskolealder i Drammen siden 1. januar. Dette tilsier et 50 prosent høyere smittetrykk hos barn i grunnskolealder enn det gjennomsnittlige antall smittede i Drammen skulle tilsi.

– I en situasjon hvor smitten er stigende og det fortsatt er et mål om å flate ute smittetallene, fremstår det ikke som hensiktsmessig å redusere tiltaksnivået i barnehage og grunnskolen per nå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Jevnlig testing og kontaktreduserende tiltak
Gult nivå begrenser i liten grad barnas mulighet til normal sosial omgang og medfører stort sett normal undervisning, men gir noe redusert åpningstid i barnehagene. Anbefalte tiltak som bør iverksettes før man går fra grønt til gult tiltaksnivå er allerede iverksatt i Drammen.

– Jevnlig testing av alle barn i grunnskolen ble iverksatt i uke 48 for 5. til 10. trinn og fra uke 50 for1. til 4. trinn, og er videreført i 2022. Kontaktbegrensende tiltak er allerede iverksatt gjennom nasjonale råd. Gitt dagens situasjon vurderer vi Drammen å være et område med høyt smittetrykk hvor regjeringen anbefaler gult nivå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Ved gult nivå i barnehager og skoler er målet at barn og ansatte har et begrenset antall nærkontakter og holder oversikt over disse.

Gult nivå på skolene medfører stort sett normal undervisning, med noe mindre kontakt mellom klasser og klassetrinn. Det anbefales økt bruk av utetid og uteskole. Gult nivå medfører ingen begrensninger i fagene eller redusert undervisningstid. Enkelte skolefritidsordninger vil ha noe begrenset åpningstid for å drive smittevernforsvarlig.

Ved gult nivå i barnehagene utgjør hver avdeling en kohort og voksne og barn skal være i sin faste kohort hele dagen. For å drive smittevernforsvarlig på gult nivå vil alle barnehagene fortsette med redusert åpningstid, og har åpent 7,5 time hver dag.

For sårbare barn og barn med foreldre i samfunnskritiske yrker holder både SFO/AKS og barnehagene åpent i hele åpningstiden.

Del:
Annonse