16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bjørn Tore Ødegården (innfelt) sitter i fylkestinget for AP og vil følge opp saken rundt trafikksikkerheten på Gamle Kongsbergvei. Teigen-undergangen kommer senere.

Vil avvente Teigen-utredning – Gamle Kongsbergvei viktigst nå

Som tidligere omtalt i dag har Bjørn Tore Ødegården (AP) engasjert seg i trafikksituasjonen langs Gamle Kongsbergvei og i spørsmålet om å etablere en bomstasjon ved Teigen-undergangen. Bompengesaken lar han gå sin gang og vil vente på utredningen. Gamle Kongsbergvei er mer prekært for fylkespolitikeren.
Annonse

– Vi må finne en løsning for Gamle Kongsbergvei. Den er verken dimensjonert eller har et vintervedlikehold som tilsvarer den trafikken det er blitt langs denne veien, sier Bjørn Tore Ødegården.

Det har vært flere møter mellom fylket, kommunen og oppsittere langs veien, men så langt er det ikke landet på hva som kan gjøres for å få ned ulykkestallene og å gjøre veistrekningen sikrere for dem som bor der.

Annonse

– Jeg vil ta dette opp med fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, når vi skal ha et nytt møte 26. januar. Det er viktig å få en avklaring på hva Viken fylkeskommune kan bidra med her sier Ødegården.

Flere aktører
Gamle Kongsbergvei er i utgangspunktet en fylkesvei som Viken har ansvaret for. Men også Øvre Eiker kommune ønsker å ha et ord med i laget og har deltatt på møter sammen med beboere langs veien.

I tillegg komme Statens vegvesen, som blant annet avgjør hvilke fartsgrenser som skal gjelde på den aktuelle veien. De tre aktørene må altså bli enige om hva som skal til for å få veistrekningen trafikksikker nok med den økte trafikken vi har sett siden bompengeinnkrevingen startet på E134.

Ødegården er også bekymret for at det blir ytterligere økt trafikk når Kongsberg nå skal legge ut flere boligfelt i området hvor Gamle Kongsbergvei møter Lurdalsveien.

Må avvente utredningen om Teigen-undergangen
Når det gjelder den varslede utredningen av en ombygging av Teige-undergangen på Grosvoldveien og en mulig bom her, sier Ødegården at han vil avvente for å se hva Statens vegvesen kommer med.

Han opplyser til Eikernytt.no at det var stor motstand mot dette bompengeprosjektet da planene for ny E134 ble lagt. Verken Kongsberg kommune, Øvre Eiker kommune eller Buskerud fylke, ville ha noen bom her.

Den ble da også stoppet av daværende samferdselsminister, Jon Georg Dale i 2019. Men ettersom bompenger fra denne strekningen var en del av den totale bompengepakka, ønsker Statens vegvesen å se på dette på nytt.

– Hvis det skal rettferdiggjøres innføring av bom på denne strekningen skal brukerne av veien ha en reell nytteverdi av tiltaket. I tillegg må Statens vegvesen ta hensyn til hvilke konsekvenser en slik innkreving vil ha på eksempelvis Gamle Kongsbergvei. Her må mye på plass før vi få denne saken opp til politisk behandling, sier Bjørn Tore Ødegården.

Han skisserer også hvilken betydning bruken av el-biler har for inntektene. Da prognosene for bompengeinntektene ble laget, var det langt fra dagens bruk av el-biler og heller ikke sviktende tall på trafikken som følge av pandemien.

Del:
Annonse