9. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen kommer til Hokksund i morgen for å lære.

Kommer til Hokksund for å lære om tverrfaglig samarbeid

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen kommer til Øvre Eiker i morgen torsdag. De skal lære mer om hvordan Øvre Eiker jobber med den nye oppvekstreformen, barnevern og det langsiktige, tverrfaglige arbeidet «Ett lag for god oppvekst».
Annonse

Torsdag 20. januar kommer altså statsråd Kjersti Toppe på besøk til Øvre Eiker kommune sammen med stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen. De kommer til kommunen for å lære mer om hvordan Øvre Eiker kommune jobber med den nye oppvekstreformen, barnevern og det langsiktige, tverrfaglige arbeidet «Ett lag for god oppvekst».

Toppe og Lundteigen skal i møte med blant annet kommunalsjef for seksjon oppvekst Else Berit Kyte og virksomhetsleder barnevern og familiesenter Anne Kristin Svendsen, i tillegg til ordfører Knut Kvale, kommunedirektør Trude Andresen og kommunalsjef for seksjon økonomi, styring og støtte, Leif Arne Steingrimsen.

Annonse

Temaer for møtene er
• Barnevernreformen – hva er våre utfordringer som kommune, og hvordan jobber vi på overordnet nivå for å lykkes med reformen?

• «Ett lag for god oppvekst» – samarbeid på tvers, tidlig innsats, hvordan organiserer vi arbeidet, og hva er våre utfordringer?

• Finansiering av en sektorreform som krever løsninger på tvers av budsjettrammene.

Del: