28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe besøkte Øvre Eiker i dag og fikk en grundig innføring i hvordan kommunen tenke vis a vis den nye barnevernreformen. Her sammen med Per Olaf Lundteigen og ordfører Knut Kvale.

Barne- og familieminister på besøk for å lære om lokalt barnevern

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen besøkte i dag Øvre Eiker for å lære om hvordan kommunen jobber med den nye barnevernreformen. Øvre Eiker har større utgifter til barnevernet enn gjennomsnittskommunen og vil over en to-års periode bli kompensert for dette, sa ministeren.
Annonse

– Jeg er imponert over hvordan dere jobber her i Øvre Eiker, sa statsråden etter møtet.

Den nye barnevernreformen trådde i kraft ved nyttår. I Øvre Eiker kommune har de bevisst valgt å kalle den «oppvekstreformen» for å understreke at det handler om langt mer enn bare barnevern. Med satsingen «ett lag for god oppvekst» har kommunen siden 2018 jobbet tverrfaglig for å sette inn innsatsen så tidlig som mulig. Dette ville statsråd Toppe og stortingsrepresentant Lundteigen lære mer om.

Annonse

Stort trykk på barnevern
Ordfører Knut Kvale tok imot besøket, sammen med kommunedirektør Trude Andresen, og flere ansatte i oppvekst og barnevern som sitter på spisskompetansen på området. Ordføreren startet med å presentere Øvre Eiker og ulike faktorer som påvirker trykket på barnevernet.

– Det er mange ting som påvirker hvordan vi må jobbe. Utdanningsnivå, inntektsnivå og hvor mange som lever med psykiske utfordringer har mye å si for hvor mange familier det er som trenger hjelp. Og i Øvre Eiker er det flere enn landsgjennomsnittet, så vi har en stor jobb å gjøre og må jobbe smart, sa ordføreren.

Har stor tro på kommunens måte å jobbe på
Kommunedirektøren og fagpersoner fra barnevern og oppvekst fortalte gjestene om hvordan Øvre Eiker jobber nytt etter at den nye reformen er satt ut i livet.

– En stor endring fra tidligere er at familien selv skal være fysisk med når tiltak som gjelder dem, diskuteres. De skal involveres i mye større grad enn tidligere slik at vi får satt inn riktig tiltak til riktig tid. Vi setter sammen et team rundt familien med fagpersoner, en familiekontakt i kommunen og en tillitsperson som familien velger selv, sa kommunedirektør Trude Andresen. Dette var noe Lundteigen festet seg ved.

– Noe av det som imponerte meg mest i dag, og som var nytt for meg, var at familiene selv velger en tillitsperson som kan hjelpe dem i møtet med fagpersoner, kommunen eller andre ting de trenger bistand til. Som en del av Familiehjelpa, er dette et tiltak jeg har stor tro på, sa stortingsrepresentanten.

Vil lære av erfaringer
Noe av det statsråden var mest interessert i å høre om, var kommunens erfaringer med den nye reformen.

– Det er nyttig for meg å høre om de konkrete erfaringene dere i kommunen har, hva fungerer, hva fungerer ikke, og hva er utfordringsbildet. Det er så viktig det arbeidet dere gjør med tidlig innsats, og jeg er imponert over hvor strukturert og målrettet dere jobber tverrfaglig med mange instanser. Når alt kommer til alt er det jo de praktiske tiltakene som betyr noe for dem som trenger det, avsluttet barne- og familieministeren.

Kjersti Toppe mente dette med tillitsperson var en god idé som hun ikke hadde sett i andre kommuner.

Overgangsperiode på to år
Øvre Eiker har flere barnevernssaker enn landsgjennomsnittet og det gjør seg utslag i økonomien. Fra nyttår ble ansvaret for barnevernet flyttet fra staten til kommunene og den endringen skulle ifølge Kjersti Toppe fullfinansieres gjennom rammetilskuddene som kommunene får. Men for Øvre Eiker og c. 130 andre kommuner er ikke dette nok til å dekke de faktiske kostnadene.

Derfor kunne statsråden love mer penger i en overgangsperiode på to år. Etter det må kommunen klare seg med de faste tilskuddene.

Frivillige tillitspersoner
Per Olaf Lundteigen var opptatt av modellen med frivillige tillitspersoner som familiene selv valgte ut.

– Mange klarer ikke å håndtere selv små hverdagsproblemer eller finne fram i jungelen av tiltak. Men bare en så enkel ting som å få hjelp til en skyhøy strømregning gjennom avtale med everket, kan en tillitsperson hjelpe til med, sa Per Olaf Lundteigen.

Kjersti Toppe mente dette med tillitsperson var en god idé som hun ikke hadde sett i andre kommuner, og ville ta dette med seg på sin rundreise til flere kommuner. Etter besøket i Hokksund dro hun videre for å møte ordføreren og andre i Drammen.

Kjersti Toppe (t.h.) møtte flere fagpersoner i kommunen og fikk mye informasjon om hvordan det jobbes i Øvre Eiker. (F.v.) Per Olaf Lundteigen, teamleder barnevern, Ann Kristin Martinsen, tjenesteleder Familiesenteret, Anne Kristin Svendsen, kommunalsjef oppvekst, Else Berit Kyte og ordfører Knut Kvale.
Del:
Annonse