23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

MÅ OPPGRADERE: Svært mange bønder må i tiden fremover gjøre forberedelser til at 2G-nettet kobles ut til fordel for 4G i utringer-tjenesten. (Foto: Bjørn H. Stuedal)

Annenhver bonde må oppgradere brannvarslingsanleggene sine

Mindre enn halvparten av bøndene har gjort oppgraderinger for kunne koble brannvarslingen til 4G-nettet, viser ny undersøkelse. På tide å ta grep, oppfordrer fagfolk.
Annonse

I 2025 stenger Telenor 2G-nettet, som benyttes i utringer-tjenesten knyttet til gårdens brannvarslingsanlegg. Slik alarm er påbudt på gårder med et visst antall husdyr, og fagmiljøene knyttet til landbrukssikkerhet har lenge rådet bøndene til å oppgradere i god tid.

Nå viser en undersøkelse utført av Agri analyse for Landkreditt Forsikring at næringen langt fra er i mål.

Annonse

– 43,6 prosent svarer nei på spørsmål om slik oppdatering er gjennomført. Bare 27,9 prosent svarer ja, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Gruppen som krysser av for vet ikke er på 28,5 prosent, og Wiig Syvertsen regner med at det også blant disse er en vesentlig andel som ikke er forberedt på overgangen.

Kan slutte å fungere
– Det er viktig at de som har ventet kommer i gang med dette, og legger en plan. Mange kommer til å etterspørre samme oppgradering, og det kan skape pressproblemer helt opp mot fristen. Der er ingen grunn til å nøle med dette, sier Wiig Syvertsen.

Det kan være praktisk å gjøre oppgraderingen samtidig med årskontrollen av brannalarmsystemet, påpeker hun.

Uten oppgradering vil varslingen slutte å fungere, fordi den telefoniske utringer-tjenesten i systemet prøver å koble seg til et 2G-nett som ikke lenger eksisterer. Dermed risikerer vi at branntilløpet ikke oppdages før det har utviklet seg til en brann.

Oppgraderingen koster anslagsvis rundt 3.000 kroner, men flere selskaper tilbyr forsikringsrabatter eller ulike former for økonomisk støtte knyttet til investeringen.

Hvert minutt teller
– Det er slett ikke sikkert bonden er til stede når alarmen går, så en GSM-utringer som varsler til mobiltelefon kan være avgjørende for å kunne berge dyreliv og verdier, sier Knut Bjørnseth, leder for Brannforebyggende avdeling i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

I en tidlig fase av et branntilløp kan gårdeieren få gjort mange, gode tiltak selv for å slukke eller begrense skadene, påpeker han.

– Dette er ikke minst viktig når gårdsbruket er lokalisert et stykke unna brannstasjonen, slik at det kan ta noe tid før vi er på plass. Hvert minutt teller, så et effektivt og velfungerende varslingsanlegg kan bli utslagsgivende for det videre forløpet, sier Bjørnseth.

Del:
Annonse