16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Målet er å skape sommerjobber for ungdom som kan bidra til sommeraktiviteter for barn og unge. (Foto: Istock)

Gir barn og unge noe å glede seg til også denne sommeren

Koronapandemien rammer fremdeles barn og unge hardt, spesielt de som var sårbare fra før. For tredje år på rad gir Gjensidigestiftelsen penger til gode sommeropplevelser. De to siste årene har stiftelsen vært en vesentlig bidragsyter til sommeraktiviteter i Øvre Eiker.
Annonse

– Koronapandemien er forhåpentligvis på hell, men fortsatt er det mange barn og ungdom som ikke får drive med fritidsaktiviteter, sier Ingrid Tollånes, leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen.

– Vi utlyser nå midler til å sette i gang aktiviteter i sommerferien i regi av frivillige lag og foreninger. I fjor deltok over 120.000 barn i sommeraktiviteter og 3.200 ungdom fikk sommerjobber over hele landet, støttet av Gjensidigestiftelsen, forteller Tollånes.

Annonse

Gjentar suksessen fra 2020 og 2021
– Som tidligere støtter vi lag og foreninger som ønsker å gi barn og ungdom et tilbud om aktiviteter i skoleferien, forteller Tollånes.

Det er mulig å søke om midler til å involvere ungdommer i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene for andre barn og ungdommer.

– Vi vet mange unge strever med å få sommerjobb, noe vi gjerne vil bidra til å gjøre litt enklere. Dette gir muligheter for å få sin førstearbeidserfaring, samtidig som de unge kan tjene litt penger gjennom sommeren, sier Ingrid Tollånes.

Ingrid Tollånes, leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen, oppfordrer lag og foreninger om å søke om midler.
(Foto: Lars Erik Mørk)

Søknadsfrist 1. mars
Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende sommeraktiviteter kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen. Formålet er at flere barn og ungdom inkluderes og opplever en mestring gjennom sommeraktiviteter og sommerjobber.

– Vi prioriterer søknader med tiltak som foregår lokalt der barna og ungdommene bor. Et mål er at aktivitetene skal gi dem kjennskap til aktiviteter og arenaer de kan benytte andre tider av året. Vi oppfordrer derfor lag og foreninger til å samarbeide, og håper at kommuner og private aktører kan delta i et spleiselag. Slik kan nye tilbud vokse frem og gi varige aktiviteter i lokalmiljøene, forteller Tollånes.

Søknadsfristen er 1. mars 2022, og det kan søkes om støtte inntil 300.000 kroner. Aktivitetene og sommerjobbene må gjennomføres i skoleferien, avslutter Tollånes.

Fullstendige kriterier for utlysningen er tilgjengelig på www.gjensidigestiftelsen.no

Del:
Annonse