16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nestleder i Viken MDG, Karina Ødegård, sier vedtaket om å beholde Viken ikke var enkelt. (Foto: MDG)

Miljøpartiet de Grønne går imot oppløsning av Viken fylkeskommune

Fylkesstyret i Miljøpartiet de Grønne i Viken sier nei til oppløsning av fylket. Et samlet fylkesstyre med representanter fra tidligere Østfold, Akershus, Buskerud og Oppland gjorde vedtaket tirsdag 25. januar.
Annonse

Nestleder i Viken MDG, Karina Ødegård, sier at til tross for enstemmighet, var det ikke et enkelt vedtak å fatte for fylkesstyret. Det er relativt stor enighet i MDG om at regionreformen ikke var et godt grep, men premissene er endret og det er viktigere å se fremover enn å prøve å gå tilbake til noe som ikke kan bli slik det var.

– Vi har langt viktigere ting å bruke våre ressurser på enn en feilet regionreform. Det er viktigere at vi jobber mot sosial urettferdighet, for å bedre videregående utdanning, og videreutvikle samferdsel og rammene for utvikling av byer, tettsteder og distrikter. Slik kan vi redusere klimaavtrykket, sikre en forsvarlig norsk matproduksjon og ta vare på norsk natur og redde Oslofjorden, avslutter hun.

Annonse

Del:
Annonse