16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken, sier det er stor etterspørsel etter arbeidskraft nå.

10.700 arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken i januar

I januar var 10.699 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 4,2 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 796 flere enn ved utgangen av desember.
Annonse

Men situasjonen er langt fra helsvart. I Drammen er det nå 1.753 helt ledige. Det er 1.169 færre enn på samme tid i fjor.

I Øvre Eiker er det 193 helt ledige og dette er 179 færre enn på samme tid i fjor.

Annonse

Blant arbeidssøkerne var 6.343 personer registrert som helt ledige i januar, noe som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet, som er på 2,6 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 7.635 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 3.064 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 18.615 helt ledige personer i januar, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med desember, er nå 1.026 flere personer registrert som helt ledige, en oppgang på 19 prosent. Bruttoledigheten har gått opp med 964 personer (+ 15 prosent).

Antallet delvis ledige har gått ned sammenlignet med forrige måned. I januar var 3.064 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 168 personer (- 5 prosent) sammenlignet med utgangen av desember. De delvis ledige utgjør nå 1,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ser nå en økning i antallet arbeidssøkere i Vest-Viken, og spesielt har antallet helt ledige økt. Det er vanlig at ledigheten stiger noe i januar hvert år, men vi vil fortsett å følge med på om koronasituasjonen og økt smitte vil gi konsekvenser for arbeidsmarkedet i ukene som kommer. Samtidig ser vi at det er høy etterspørsel etter arbeidskraft og en relativt stor økning i antall ledige stillinger i vår region, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte Nav 5.558 nye ledige stillinger i januar. Det er cirka 4.000 flere enn i desember.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med desember har det i Vest-Viken vært en økning i ledigheten i alle yrkesgrupper.

Størst økning i helt ledige ser vi innen reiseliv og transport med 277 personer (+ 48 prosent), akademiske yrker med 23 personer (+ 29 prosent) og serviceyrker og annet arbeid med 140 personer (+ 24 prosent).

Reiseliv og transport er også gruppen med flest ledige i Vest-Viken med 855 helt ledige personer i januar. Deretter kommer bygg og anlegg (758 personer), serviceyrker og annet arbeid (730 personer) og butikk- og salgsarbeid (634 personer).

Høyest og lavest
Drammen er kommunen med høyeste ledighet i Vest-Viken i januar. Her er 3,5 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Ål har i januar den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 0,7 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Statistikk fra NAV viser at 1.160 personer (18 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 1.069 personer (35 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,9 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Del:
Annonse