21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Trude Andresen er valgt til ny leder av KS sitt kommunedirektørutvalg. Trude er 52 år og bor i Lier. Hun er gift med Terje, og har to voksne gutter. (Foto: Privat)

Kommunedirektøren i Øvre Eiker ny leder i direktørutvalg

Kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker, er valgt som ny leder av KS sitt kommunedirektørutvalg (KDU) i Viken, melder organisasjonen på sine nettsider.
Annonse

Den nye lederen av Kommunedirektørutvalget har vært kommunedirektør i Øvre Eiker siden 2015. Hun har hovedfag i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Tidligere har Trude jobbet i til sammen 12 år i KS, blant annet med effektiviseringsnettverk, digitalisering, innovasjon, FOU, helse og utdanning.

Annonse

Hun har også jobbet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som det het den gangen, med fornyelse i offentlig sektor, og i Bærum kommune med Fornebu-utviklingen.

Kommunedirektørutvalget i Viken består av 10 kommunedirektører og fylkesdirektøren for Viken Fylkeskommune. De representerer ulike kommuner fra hele Viken og er et organ som gir viktige innspill i generelle og faglige spørsmål av betydning for kommunesektoren.

Det er et utvalg KS bruker aktivt i sin dialog med medlemmene og som grunnlag for dialog med statlige myndigheter. KS har også et sentralt Kommunedirektørutvalg som samarbeider med de regionale kommunedirektørutvalgene, og er et rådgivende organ for KS og administrerende direktør. Kommunedirektørutvalget velges både lokalt og sentralt, for to år av gangen.

I tillegg til Trude Andresen som leder, består nytt KDU for Viken av:
Hege Mørk, Nestleder i utvalg, Gol kommune
Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad kommune
Hans Reidar Ness, Moss kommune
Georg Smedhus, Indre Østfold kommune
Frits Arne Eriksen, Gjerdrum kommune
Geir B. Aga, Bærum kommune
Bente Bjerknes, Viken fylkeskommune
Stig Rune Kroken, Krødsherad kommune
Wenche Folberg, Nesodden kommune
Trine Myrvold Wikstrøm, Lillestrøm kommune

Varamedlemmer til KDU er i samme periode er:
Eivind Glemmestad, Rælingen kommune
Eva Rismo, Nore og Uvdal kommune
Roar Vevelstad, Halden kommune
Inger Kristin Skarpholt Fjeld, Råde kommune
Torger Ødegaard, Hole kommune
Inger Hegna, Aurskog-Høland kommune
Øyvind Henriksen, Nordre Follo kommune
Linda Iren Karlsen Duffy, Viken fylkeskommune
Hilde Reine, Viken fylkeskommune

Del:
Annonse