25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skolene i Drammen gå over på grønt nivå senest mandag og all testing opphører umiddelbart. (Illustrasjon)

Barnehager og skoler i Drammen går til grønt nivå

Barnehager og grunnskoler i Drammen kommune går til grønt nivå så snart det er praktisk mulig og senest mandag 7. februar. Jevnlig testing avsluttes umiddelbart, og barn i barnehager og grunnskoler skal nå bare testes ved symptomer på sykdom.
Annonse

Vurderingen av å gå fra gult til grønt nivå i barnehager og skoler er gjort av kommuneoverlege og smittevernoverlege sammen med ledelse for kommunale og private skoler og ledelse for kommunale og private barnehager, melder kommunen på sine nettsider.

Det er fortsatt mye koronasmitte i barnehager og skoler, og smitten har spredt seg kraftig selv om det har vært gult tiltaksnivå. Omikronvarianten smitter veldig lett, og fraværet blant både barn, elever og ansatte er for tiden stort. Det har vist seg at både barn og vaksinerte voksne tåler denne sykdommen godt, og at alvorlige sykdomsforløp er sjeldne. Regjeringen har derfor anbefalt at barnehager og grunnskoler går over til grønt tiltaksnivå.

Annonse

I Drammen er det store variasjoner mellom de enkelte skolene og barnehagene når det gjelder sykefravær. Noen steder er det såpass mange ansatte syke at det ikke vil være mulig å opprettholde normal drift. Nasjonale myndigheter regner med at utfordringene med sykefravær vil vedvare de neste par månedene, og det vil være en tid som krever fleksibilitet og tålmodighet.

Jevnlig testing avsluttes
Jevnlig testing i grunnskolen og på videregående skoler avsluttes nå. Nærkontakter på skoler og i barnehager skal nå kun testes dersom de har symptomer på sykdom.

Ettersom testingen avsluttes vil det ikke bli delt ut hurtigtester på skolene. Ved behov for hurtigtester kan dette hentes på følgende steder:

Innbyggertorgene i Drammen rådhus, de tidligere rådhusene i Mjøndalen og Svelvik og på Knutepunkt Strømsø, biblioteket på Fjell, CC Drammen, Åssiden videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge på Papirbredden.

Varsle om smitte
Dersom et barnehagebarn eller en elev får påvist koronasmitte, skal foresatte melde fra til barnehagen eller skolen og varsle om dette. Det vil ukentlig gis beskjed til foresatte når det er smittetilfeller. Den gjeldende anbefalingen er likevel at barn testes ved symptomer.

Del:
Annonse