1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tingretten i Hokksund har dømt en eikværing i midten av 40-årene til to års forvaring etter at han banket opp mora si og hadde mange andre forhold å svare for. (Illustrasjon)

Dømt til forvaring i to år etter en lang rekke forbrytelser

En eikværing i midten av 40-årene er dømt til to års forvaring av Buskerud Tingrett – Eiker. Blant annet skal ha han banket opp sin egen mor i Hokksund slik at hun måtte ha legehjelp. Det var en omfattende dom som tingretten avsa nå på nyåret.
Annonse

Det var i midten av desember mannen måtte møte i tingretten i Hokksund, tiltalt for i alt seks straffbare forhold. Han ble dømt på fem av dem, men frikjent for ikke å ha stoppet for politiet som lå bak ham med blålys. Men han hadde nok annet og mer alvorlige forhold å svare for. Og det var forhold han innrømmet å ha begått og ga en uforbeholden tilståelse i retten.

Første punkt i tiltalen var at han hadde slått sin egen mor i ansiktet med knyttet hånd slik at hun måtte ha legetilsyn. Dette skjedde i Haugveien i Hokksund i februar 2021 og bakgrunnen skal være krangel om bilnøkler da han var ruset og ville kjøre. Han stjal så bilen til moren og kjørte ruspåvirket til han ble stanset på Prestebråtan etter en politijakt.

Annonse

Skaffet seg flere våpen
Mannen var også tiltalt for grovt heleri av våpen og ammunisjon som var stjålet fra to boliger i Hokksund i 2020. Det dreide seg om våpen og våpendeler og et stort antall haglpatroner og ammunisjon til rifle.

Han hadde også en rekke våpen hjemme som han ikke hadde tillatelse til å ha. Mannen hadde også to bærbare PC-er som var stjålet fra Eiker Videregående skole og fra Voksenopplæringen i Hokksund høsten 2020. Våpnene skal mannen ha funnet på oversiden av Hellefoss og tatt med seg hjem.

Da mannen ble pågrepet i Hokksund sentrum hadde han dessuten 15 gram med hasj i jakkelomma.

Dømt mange ganger før
Den nå dømte mannen i midten av 40-årene, er dømt en rekke ganger tidligere, senest i 2020 for kroppskrenkelse. Han er også tidligere dømt for vold mot offentlig tjenestemann, kroppskrenkelse og bæring av kniv på offentlig sted. I 1997 ble handømt til 12 års fengsel for drapet på sin egen bestefar.

Retten legger i formidlende retning til at mannen har samarbeidet med politiet og innrømmet alle forholdene i tiltalen, med unntak at det å forsøke å stikke fra politiet. Han skjønte inne at det var politiet som lå bak og dette trodde retten ham på. Noen stor innvirkning på straffen, ville det uansett ikke hatt.

Mannen har også godtatt å sitte i varetekt mens etterforskningen pågikk og til saken kom opp i retten. Totalt har mannen sittet 300 dager i varetekt, noe som trekkes fra dommen på to år.

Dømt til forvaring
Retten har gått grundig til verks for å begrunne forvaringsdommen. Blant annet er det lagt vekt på tidligere voldshendelser til familiemedlemmer og folk i nære relasjoner. De to sakkyndige som har vurdert mannen, mener det er stor fare for gjentakelse i og med at han er en rusmisbruker med dyssosial adferd, men som også beskrives som en annen og ressursfull person når han ikke er ruset.

Retten har altså dømt mannen til to års forvaring uten noen minstetid, som er vanlig i forvaringssaker. Den mener mannen må få behandling så raskt som mulig i fengselet.

Mannen ble også ilagt besøksforbud mot sin mor i tre år fra domsavsigelsen. Han fradømmes også førerkortet for en periode på tre og et halvt år. Men retten fant det ikke tilstrekkelig dokumentert at skadene på bilen han kjørte ble påført av den nå dømte mannen. Han slipper derfor å betale erstatning. Han slipper også bot for promillekjøring.

Del: