4. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En mulighetsstudie viser at Vestfossen har store muligheter for å bli et attraktivt område for boliger og rekreasjon ved og rundt fabrikken. (Ill. Dark Arkitekter)

Kan bli helt ny: Spennende utviklingsmuligheter i Vestfossen

Pandemien gjorde at medvirkningsprosessene i forbindelse med reguleringen av Vestfossen sentrum måtte finne nye former. Nå er resultatene fra to av forarbeidene til planen klare til å presenteres til publikum.
Annonse

Det inviteres derfor til møte i Papirkjelleren onsdag 9. februar kl. 18.00. Det er påmelding på grunn av antallsbegrensinger.

Øvre Eiker kommune brukte «gjestebud» som metode for å sanke innspill og tilbakemeldinger i en reguleringsplan. Det ble også laget en kulturhistorisk analyse. Analysen peker på bygninger, strukturer og steder i sentrum som er viktige for sjela i Vestfossen.

Annonse

Onsdag kommer Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, til Papirkjelleren under Kunstlaboratoriet for å fortelle om sine funn og anbefalinger for videre utvikling av stedet, før det settes punktum for arbeidet.

Kommunal- og distriktsdepartementet, tidligere KMD, har støttet planarbeidet med midler til en mulighetsstudie over hvordan Cellulosetomta langs Bruksgata og fossen kan utvikles til et nytt boligområde og utvidelse av sentrumsbebyggelsen. Oppdraget ble gjennomført av DARK arkitekter og nå er rapporten klar. Mulighetsstudien bygger videre på grønstrukturanalysen og stedsanalysen.

Påmelding
Møtet i Papirkjelleren onsdag 9. februar kl. 18-19.00 blir foreløpig begrenset til 30 deltakere med påmelding. Du kan melde deg på til [email protected].

Del: