18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Arne Ødegaard i Lions Øvre Eiker oppfordrer alle som kan til å bidra til årets Røde Fjær aksjon. – Vi vet aldri når vi trenger dette senteret selv, sier han.

Røde Fjær: Må droppe bøsseinnsamling – håper på god Vipps-respons

Lions i Øvre Eiker har denne uken startet sin Røde Fjær-aksjon med innsamling av penger til Beitostølen Helsesportsenter. Men på grunn av koronasituasjonen ønsker de ikke å gå fra dør til dør med bøsser slik de pleier. Nå satser de på god giverglede via Vipps og bankkonto.
Annonse

Hvert femte eller sjette år har Lions-klubbene over hele landet en innsamlingsaksjon de kaller Røde Fjær. Det hele startet i 1966 da Beitostølen Helsesportsenter skulle finansieres og bygges. Nå står senteret foran en stor utvidelse med et nytt familie- og kompetansesenter og trenger derfor finansiering der målet er 50 mill. kroner.

Men koronasituasjonen gir Lions noen utfordringer også dette året. Aksjonen er nemlig utsatt i to år, og i år må den for Øvre Eikers del arrangeres gjennom Vipps og donasjoner via bankkontoen. Bøsseinnsamling var ikke et alternativ denne gangen heller.

Annonse

– Vi er glade for at vi kan få arrangert aksjonen i år selv om den blir litt annerledes. Vi har nå sendt ut en folder til alle husstandene i kommunen der vi ber om støtte i tillegg til å informere om hva pengene går til. I tillegg står vi på stand rundt om i kommunen for å informere om denne saken, sier Arne Ødegaard i Øvre Eiker Lions Club.

Mye dugnad har gitt penger
I likhet med flere lag og foreninger i Øvre Eiker, har Lions-medlemmene jobbet mye dugnad det siste året som vakter ved vaksinesenteret på Loe Bruk. Dette har gjort at klubben kan avsette hele 50.000 kroner til Beitostølen. I tillegg kommer overskuddet på 25.000 kroner fra høstens moteshow i rådhusets festsal. Dette er penger som allerede er overført, men det er altså ikke nok for å realisere planene.

I et «vanlig år» samler klubben i Øvre Eiker inn rundt 100.000 kroner i Røde Fjær-aksjonen. Arne Ødegaard håper de passerer det beløpet i aksjonen i år. Gjennom de åtte tidligere aksjonene er det på landsbasis samlet inn ca. 400 millioner kroner målt i dagens pengeverdi.

Familie- og kompetansesenter
Lions Røde Fjær går i år til Beitostølen Helsesportsenter. Her skal alle barn ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted. Målsettingen er å samle inn 50 millioner kroner. Hovedaksjonen er helgen 11. til 13. februar.

Beitostølen Helsesportsenter bør være godt kjent av de fleste som et rehabiliteringssenter innen spesialisthelsetjenesten med tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Beitostølen er vel anerkjent over hele verden for sin kompetanse og tilveksten vil også være med å styrke kompetansen ytterligere.

Trenger flere medlemmer
Som så mange andre klubber og foreninger, trenger også Lions i Øvre Eiker påfyll i medlemsmassen. Det er i dag kun 30 medlemmer, og de gjør en stor innsats for lokalmiljøet og for aksjoner som denne til Beitostølen.

– Vi har møte én gang i måneden og selv om det ikke er noe møteplikt, ønsker vi at flest mulig stiller opp til dette fellesskapet, sier Arne Ødegaard.

Den siste tiden har de hatt møtene sine på Eiker Kvikk på Røren. De viktigste oppgavene klubben driver med er Syng med oss på Eikertun, Røde Fjær, salg av gjødsel på vårparten og den årlige tulipanaksjonen.

De har også arrangert fest for psykisk utviklingshemmede i en årrekke, men også den er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Lions er også hovedsponsor når det gjelder undervisningsopplegget «Mitt valg» på alle ungdomsskolene i kommunen.

Aksjonens Vipps-nummer er: 708769

Bankkonto: 2220.35.24939

Beitostølen skal utvides med et familie- og kompetansesenter. Målet er å samle inn minst 50 mill. kroner på landsbasis.
Del:
Annonse