13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tonje Edland Formo fra Solbergelva har bred erfaring fra både Nav-kontor og Nav Arbeidslivssenter. Nå gleder hun seg til å lede den nye avdelingen forvaltningstjenester i Vest-Viken.

Blir ny avdelingsdirektør for forvaltningstjenester i Nav Vest-Viken

Tonje Edland Formo fra Solbergelva, er i dag avdelingsleder på Arbeidslivsenteret. Hun blir nå ny avdelingsdirektør for den nyopprettede avdelingen forvaltningstjenester, på regionskontoret i Nav Vest-Viken.
Annonse

– Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen, forteller direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Forvaltningstjenester består av rundt 40 medarbeidere. Avdelingen har ansvar for anskaffelse og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak, tiltaksøkonomi, driftsøkonomi, eiendom, internservice, regnskap og lønn. 

Annonse

Allsidig kompetanse
– Med Tonje får den nye avdelingen en leder med god kunnskap om Nav og tiltak, med engasjement og solid lederkompetanse, sier Speilberg.

Tonje Edland Formo er i dag avdelingsleder i Nav Arbeidslivssenter Vest-Viken, og har flere års bakgrunn som avdelingsleder på et kontor.

– Hun har også bidratt til å etablere rammer for arbeidslivsenteret i ny region, og har energi og kraft til å utvikle den nye avdelingen og tjenestene videre, sier Speilberg.

Formo vil formelt starte i jobben den 1. april, men vil i en overgangsfase fra mars begynne å gjøre seg kjent med folk og oppgaver i ny avdeling.

En unik mulighet
– Dette var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg har et sterkt engasjement for Nav sitt samfunnsoppdrag og ønsker å være med å utvikle tjenesten i Vest-Viken, og avdeling for forvaltningstjenester spesielt, sier Formo.

Hun sier at et av virkemidlene for å lykkes med etatens samfunnsoppdrag er arbeidsmarkedstiltak, som avdeling for forvaltningstjenester vil ha ansvar for i regionen Vest-Viken.

– Jeg ønsker at vi kan være med å videreutvikle bruken av arbeidsmarkedstiltakene. God treffsikkerhet på tiltakene ute i markedet fører igjen til økt sysselsetting. En slik videreutvikling fordrer et tett samarbeid med næringslivet, sier Formo.

– Hva ser du spesielt frem til med jobben?

– Jeg gleder meg til å bli kjent med alle mine nye kolleger. Nå har vi muligheten til å bygge et nytt lag sammen, og bidra til etatens oppdrag om å hjelpe flest mulig i jobb, sier hun.

Fakta om Tonje Edland Formo:
• Tonje har en bachelor i sykepleie med videreutdanning innen psykisk helse og rus. Hun har ellers lederutdanning fra BI, personalleiing fra folkeuniversitetet i Bergen, prosessledelse og prosjektledelse som sin faglige bakgrunn.

• Hun har en lang og bred ledererfaring fra offentlig sektor innen ulike bransjer som sykehus, ulike kommuner, Nav-kontor og Nav Arbeidslivssenter.

• Tonje Edland Formo er fra Sør-Odal, og bosatt i Solbergelva med mann og barn. Hun har et brennende hjerte for bandy og Solberg sportsklubb.

Del:
Annonse