16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Møte om Vestfossens fremtid. F.v. Anders Stenshorne, Marianne Borge, Sveinung Krokann Berg og Øivind Hugsted.

Vil utvikle Vestfossen i et historisk perspektiv

En forsker og én arkitekt ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) mener Vestfossen er best tjent med en utvikling sett i historisk perspektiv. De vil for all del unngå trange gater og høye bygg, men det er neppe aktuelt. Derimot kan området rundt cellulosen bli et attraktivt område selv med bygg i fire etasjer.
Annonse

Ingenting er bestemt og onsdagens møte var mer en historiefortelling om utviklingen av Vestfossen enn et «planmøte» der konkrete tiltak kunne diskuteres. Arkitekt Marianne Borge og forsker Sveinung Krokann Berg – begge fra NIKU, trakk de lange historiske linjene om steder og bygg i Vestfossen. Oppdraget deres – som innleide konsulenter – var å lage en kulturhistorisk stedsanalyse av stedet.

Rapporten deres er ikke ferdig før om en ukes tid, men et 30-talls fremmøtte i en heller kald Papirkjeller, fikk noen tanker om hva som kunne gjøres for å bevare stedets «sjel». De hadde også tatt hensyn til grunnforhold og lokale ønsker etter de såkalte «gjestebudene» kommunen inviterte til høsten 2020. Noen ytterligere medvirkning fra innbyggerne har vært vanskelig på grunn av smittesituasjonen.

Annonse

Lange linjer
Marianne Borge trakk de historiske linjene helt tilbake til 1500-tallet, byggingen av Fossesholm Herregård og industrialiseringen som skaffet mange arbeidsplasser til Vestfossen innen treforedling, papirproduksjon og egen ullvarefabrikk – for å nevne noe. Vestfossen har også hatt sitt eget byggeri nede ved Vestfosselva.

De to NIKU-representantene mente Vestfossen burde satse på noe nytt, men unikt for stedet. Bygg, som var endret etter den store brannen 24. april 1880 hvor 104 bolighus og 700 mennesker ble husløse, burde etter deres mening settes tilbake i original stand. De ville også ha flere forbindelser over Vestfosselva nedstrøms kraftverket eller ved kunstlaboratoriet slik det var i «gamle dager».

Rundt 30 personer hadde møtt fram i Papirkjelleren for å høre på planene og tankene som nå skal bli til en kulturhistorisk stedsanalyse.

Kommer flere møter og debatter
Onsdagens møte i Papirkjelleren var bare begynnelsen på et arbeid med å fornye Vestfossen sentrum og spesielt området rundt fabrikken – på begge sider av elva. Men skal det skje en utbygging her, er det avhengig av at virksomheter flytter og grunneiere som vil selge til bolig- og næringsformål. En av de større virksomhetene her er Utleiepartner og de har allerede flytteplaner.

Dark arkitekter har også vært i Vestfossen for å se på mulighetene for nærings- og boligutvikling ved og rundt Vestfossen Kunstlaboratorium og Arena. Dette er et oppdrag som er finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet. Ifølge Øivind Hugsted på planavdelingen i kommunen, var de begeistret over det utgangspunktet Vestfossen hadde for utvikling og bygging på dette området.

De sier i sin mulighetsanalyse at det lett kan bli 150 boliger i dette området. Men alt vil neppe kunne la seg realisere på en gang.

Det vil nå bli jobbet med en ny sentrumsplan for Vestfossen og i den anledning blir der flere informasjonsmøter, høringer og selvsagt politisk behandling.

Øivind Hugsted ved planavdelingen er overrasket over at kommunen har fått støtte til to prosjekter i Vestfossen. Onsdag presenterte han noen av mulighetene som kan utspille seg ved og rundt «kunstlabben».

Del:
Annonse