19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er dette enorme området mellom Årbogen i tidligere Nedre Eiker og Ullern som utbyggerne ønsker som et nytt boligfelt. Men dette må utredes bedre etter mange innsigelser.

Foreløpig seier til aksjonsgruppa mot utbyggingen av Blåfjell

Aksjonsgruppa «Nei til utbygging av skogen mellom Årbogen og Harakollen (Blåfjell)» med til sammen 1.200 medlemmer, fikk en delvis seier i siste kommunestyremøte i Øvre Eiker. 15. mars skal saken opp til behandling i Drammen kommune.
Annonse

Det har lenge eksistert en gigantisk utbygging av skogsområdene mellom Årbogen i tidligere Nedre Eiker og Harakollen i Øvre Eiker. Onsdag ble saken behandlet i kommunestyret i Øvre Eiker i forbindelse med kommuneplanen for de tre neste årene.

Det er kommet inn en rekke innsigelser mot denne planen, og kommunestyret vedtok derfor at blant annet disse arealene skal tas ut av arealplandelen og behandles for seg. Planutvalget i kommunen skal sammen med administrasjonen forhandle med de som har hatt innsigelser.

Annonse

Engasjerer mange
Det er ikke bare politikerne i Øvre Eiker som er skeptiske til denne utbyggingen. Også flere i Drammen tar nå til orde for å stoppe denne gigantiske utbyggingen sammen med innbyggerne. Dette er et meget populært turområde for en stor del av befolkningen i gamle Nedre Eiker, og en utbygging her mener de vil rasere dette turområdet.

I forbindelse med behandlingen i Øvre Eiker ble det vedtatt at kommunedirektøren skal regne på kommunens tomtereserver en gang til. Hensikten med dette er trolig å se om det er behov for en slik storstilt utbygging.

Også Ullernskogen er tatt ut av denne planen som skal vedtas i løpet av vårhalvåret etter at alle innsigelser er behandlet ferdig. Ett av problemene med denne utbyggingen er at det tas sikte på å bruke Hasselbakken som adkomstvei til det nye boligfeltet. Her ber Statens vegvesen om en planbeskrivelse samtidig som de spør om det er hensiktsmessig å videreføre hensynssonen langs riksveien, da eventuelle tiltak på Rv. 350 er skjøvet langt fram i tid og det er usikkerhet om framtidige løsninger vil være i samsvar med de som er utredet.

Det er Partum Eiendom som står bak utbyggingen av Harakollen og det nye feltet i Ullernskogen. Der er Ola Kvale som er hovedaksjonær og adm. direktør i selskapet. Ola er sønn av ordfører Knut Kvale, som erklærte seg inhabil under behandlingen i kommunestyret.

Del:
Annonse